Головна Агентський договір

Агентський договір зразок
1 Агентський договір на пошук продавця автомобіля (спрощена форма) 4544
2 Агентський договір на здійснення всього комплексу дій, необхідних для підготовки реалізації товару 5706
3 Агентський договір на здійснення Агентом дій з утримання та експлуатації квартири і загальних нежитлових приміщень будинку 2575
4 Агентський договір на реалізацію обладнання 4021
5 Агентський договір на здійснення юридичних і фактичних дій, необхідних для організації виготовлення продукції 2952
6 Агентський договір на поширення колекцій одягу 2977
7 Агентський договір на експорт товару за кордон (спрощена форма) 4182
8 Агентський договір на пошук покупців на товари Принципала без права їх продажу Агентом 6162
9 Агентський договір на здійснення дій щодо купівлі-продажу житлових приміщень 3278
10 Агентський договір на здійснення дій щодо продажу житлового приміщення 2981
11 Агентський договір на надання послуг з пошуку постачальників пиломатеріалів 3641
12 Агентський договір на повернення дебіторської заборгованості Принципала 2527
13 Агентський договір на реалізацію послуг з дайвінгу 2693
14 Агентський договір на залучення клієнтів для організації юридичного обслуговування 3968
15 Агентський договір про залучення клієнтів на банківське обслуговування 3086
16 Агентський договір на оформлення візових документів 2684
17 Агентський договір на організацію кімнати зразків і демонстраційного залу 2275
18 Агентський договір на реалізацію турів іноземного туроператора 3091
19 Агентський договір на оплату рахунків за електричну енергію, теплову енергію, воду 2476
20 Агентський договір на розповсюдження карт передоплати послуг зв'язку (інтернет, телефонні і т.п.) 2737
21 Агентський договір на поширення послуг зв’язку 2764
22 Агентський договір на вчинення дій з пошуку замовників на надання послуг з ліцензування, реєстрації фізичних та юридичних осіб 2599
23 Агентський договір на поширення послуг міжнародного та міжміського зв'язку 2466
24 Агентський договір на пошук юридичних і фізичних осіб, які здійснюють продаж товару 3232
25 Агентський договір на надання послуг з інформаційно-рекламного обслуговування 3730
26 Агентський договір на купівлю зерна 4167
27 Агентський договір на вчинення дій з продажу продукції 4366
28 Агентський договір на реалізацію морського круїзу 2638
29 Агентський договір на ремонт основних засобів 2742
30 Агентський договір на здійснення дій щодо купівлі-продажу нежитлових приміщень 2742
31 Агентський договір на розповсюдження страхових послуг 3013
32 Агентський договір на вчинення дій щодо залучення страхувальників та укладення договорів добровільного страхування вантажу і багажу, що перевозяться залізничним транспортом 2621
33 Агентський договір (за моделлю договору доручення; із зазначенням терміну і території його дії) 3093
34 Агентський договір на вкладення коштів в об'єкт інвестування 2473
35 Агентський договір на поширення послуг зв'язку оператора 2611
36 Договір на купівлю Агентом авіаквитків та їх передачу третім особам, зазначеним Принципалом 3147
37 Агентський договір на виконання агентських функцій з маркетингу та постачання продукції 3484
38 Агентський договір 4209
39 Агентський договір з фізичною особою-підриємцем (спрощена форма) 4330
40 Агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку 2592
41 Агентський договір 3868
42 Агентський договір на організацію ремонту вагонів (розмір винагороди агента - фіксована сума за визначений період) 3013
43 Агентський договір зразок 6574
44 Звіт агента. Агентський звіт 6358
45 Зразок агентський договір 5878
46 Агентський договір 5248
 

Поняття
Агентський договір (договір агентування, агентування, агентська угода) - договір, за яким одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала, або від імені та за рахунок принципала.

Поняття агентського договору як самостійного договору цивільного права введено в Українське законодавство вперше. Обумовлено це нововведення тим, що відомі українському праву подібні договори комісії та доручення не опосередковує всього того різноманіття відносин, які виникають в умовах сучасної економічної діяльності.

За своєю юридичною природою агентський договір є консенсуальним, двостороннім і оплатним. В залежності від того, що сторони визначать своєю угодою, агент може діяти від свого імені, але за рахунок принципала (в цьому випадку зразок агентського договору набуває схожі риси з договором комісії) або від імені та за рахунок принципала (в цьому випадку він наближається до договору доручення).

У господарській практиці агентський договір в основному застосовується для здійснення купівлі / продажу товару (рухомого майна); нерухомості, в тому числі квартир, земельних ділянок, будівель, споруд, нежитлових приміщень, будинків; електроенергії і т.д.), а також для купівлі / продажу послуг (послуги турагентів, юридичні послуги, послуги антрепренерів, імпресаріо, патентних повірених).

Здійснення всіх вище перелічених дій не обов'язково оформляти зразком агентського договору. Можна, наприклад, укладати договір комісії і договір надання послуг або договір доручення та договір підряду, але це буде значно важче і проблематичніше. Різноманіття видів агентського договору здатне врахувати інтереси обох сторін при укладанні угоди. Ще один плюс на користь агентського договору: він передбачає можливість довгострокового співробітництва сторін. Сторони можуть обумовити в тексті зразка агентського договору лише певні рамки поведінки агента, в межах яких він має право здійснювати будь-які дії в інтересах принципала.

В рамках одного договору на агента можуть бути покладені доручення різного характеру, агентський договір може обмежувати своїми умовами права агента або принципала, звідси різноманіття видів агентського договору.
Предмет
Предметом агентського договору є надання посередницьких послуг, до яких відносяться як нематеріальні послуги, так і юридичні і фактичні дії. Ніяких обмежень по роду і характеру дій, вчинених агентом, законом не передбачено, що дозволяє принципалу доручати агенту здійснення будь-яких дій.

Поняття предмета агентського договору випливає з самого поняття агентського договору і являє собою перелік юридичних та фактичних дій, які зобов'язаний виконати агент за дорученням принципала.

Поняття предмета агентського договору не обмежено суворими рамками законодавства, тому агентські договори зручно укладати для залучення покупців або при пошуку постачальників, чим і користуються багато організацій. Так як поняття предмета агентського договору включає в себе не тільки юридичні дії, агент може взяти на себе завдання укладання угод по збуту чужих товарів і одночасно проведення рекламної кампанії, вивчення і освоєння ринку. Це дуже зручно для принципала, який не володіє достатніми знаннями та досвідом для самостійного виконання доручення.
Сторони
Сторонами агентського договору виступають принципал (замовник) та агент (виконавець).

Принципал - сторона агентського договору, що доручає вчинення певних фактичних і юридичних дій агенту і оплачує ці дії.

Агент - сторона агентського договору, яка зобов'язується виконати доручення принципала за певну винагороду.

В якості принципала і агента в цивільному обороті виступають як фізичні, так і юридичні особи. Оскільки агентування найчастіше є одним з видів підприємницької діяльності, при укладанні угоди стороною агентського договору не може бути фізична особа - державний службовець і ті юридичні особи, статути яких виключають представницькі функції або ж взагалі не передбачають права здійснення підприємницької діяльності.

Відповідальність сторін агентського договору регулюється статтями ГК України і узгодженими умовами в тексті договору. Зазвичай, відповідальність агента і принципала виділяють в окрему статтю, в якій прописується:

  1. відповідальність сторін агентського договору при невиконанні чи неналежному виконанні договірних зобов'язань;
  2. відповідальність сторін агентського договору при невиконанні чи неналежному виконанні однією із сторін договору зобов'язань, що призвело до матеріальних втрат іншої сторони;
  3. відповідальність сторін агентського договору за порушення інших умов укладеного договору.
Умови
Істотною умовою агентського договору є предмет. Таким чином, в агентському договорі обов'язково повинні бути точно і ясно прописані юридичні та інші дії агента, і умови, на яких агент зобов'язується виконати зазначені дії. У разі відсутності узгодженої істотної умови агентського договору про предмет, агентський договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

Додаткові умови агентського договору відрізняє велика різноманітність. Додатковими умовами агентського договору є:

  1. Термін агентського договору. Агентський договір може бути укладений на певний строк або без зазначення строку його дії. Якщо термін агентського договору не визначений, то будь-яка сторона агентського договору вправі відмовитися від його виконання в будь-який час.
  2. Ціна агентського договору. Агентський договір обов'язково повинен бути оплатним, це одна з його основних характеристик.
  3. Обмеження прав принципала і агента. Агентський договір може обмежувати права принципала і агента: наприклад, агентський договір може передбачати зобов'язання принципала не укладати аналогічних агентських договорів з іншими агентами, або зобов'язання агента не укладати з іншими принципалами аналогічних агентських договорів (немонопольні і монопольні агентські відносини).
  4. В ході виконання умов агентського договору агент зобов'язаний представляти принципалу звіти в порядку і в строки, передбачені договором. При відсутності в агентському договорі відповідних умов звіти представляються агентом у міру виконання ним договору або після закінчення дії договору.
  5. Агентський договір може передбачати право агента, з метою виконання договору, укладати субагентский договір з іншими особами. При цьому умовами агентського договору може бути передбачено обов'язок агента укласти субагентский договір, як з зазначенням, так і без вказівки конкретних умов такого договору.
Форма
Агентський договір укладається в письмовій формі.