Головна Агентський договір Зразок агентський договір

Четвер, 07 жовтня 2010, 19:21

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

м. ______________     "___" ___________ 200 ___ р.

_________________________, надалі "Принципал", представлений _____________________________, який діє на підставі статуту, і _________________________________, іменоване надалі "Агент", представлене ___________________________, що діє на підставі статуту, уклали цей договір на умовах взаємної вигоди.

Підставою для укладання договору є такі обставини: _______________ ____________________________ має у власності необмежену кількість продукції нафтохімічного комплексу і бажання на найбільш вигідних умовах здійснювати її реалізацію на споживчих ринках різних регіонів України, але не володіє достатніми можливостями організації складного транспортного та передпродажного процесу, необхідного в умовах ринкової економіки, швидкої цінової орієнтації і зв'язками на ринку з потенційними споживачами.

____________________________ береться забезпечити процес реалізації продукції нафтохімічного комплексу на умовах даного договору. У зв'язку з цим сторони домовилися про таке.

- 1 -

1.1. Відповідно до умов цього договору Агент зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням Принципала від свого імені, але за рахунок Принципала, або від імені та за рахунок Принципала юридичні та інші дії, пов'язані з укладанням і реалізацією торгових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, що належать Принципалові, а також інших договорів, необхідних для реалізації вищезгаданої мети.

1.2. Територія діяльності Агента в рамках цього договору __________________.

1.3. Для виконання своїх обов'язків за цим договором Агент укладає з третіми особами торгові договори на продаж нафтопродуктів на умовах поставки товару __________________________ та оплати __________________________.

1.4. За умовами договорів, названих у п. 1.3 цього договору, Принципал повинен бути продавцем.

1.5. Для виконання своїх обов'язків за цим договором Агент укладає з третіми особами договори на організацію перевізного процесу та безпосередньо перевезення продукції Принципала, а також договори з третіми особами на зберігання продукції Принципала.

1.6. Відповідно до умов договорів, перелічених у п. 1.5 цього договору, Принципал буде покупцем і / або одержувачем відповідних послуг.

1.7. Кожен договір, який Агент має право укласти на виконання доручення викладеного в п. 1.3, буде узгоджений з Принципалом.

1.8. Якщо інше не буде погоджено додатково, доручення обмежується кількісними обсягами поставок і послуг, зазначених у п.п. 1.3 та 1.5.

- 2 -

2.1. За договорами, укладеними Агентом з третім особами від свого імені та за рахунок Принципала, набуває права і стає зобов'язаним Агент, хоча б Принципал і був названий у таких договорах або вступив з третіми особами в безпосередні відносини по виконанню договору.

2.2. За договорами, укладеними Агентом з третіми особами від імені і за рахунок Принципала, права та обов'язки виникають безпосередньо у Принципала.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: