Головна Агентський договір Звіт агента. Агентський звіт

Четвер, 07 жовтня 2010, 19:55

ЗВІТ АГЕНТА

У період з "___"_________20__р. по "___"________200__р. мною (нашою організацією), ___________________________________________ (П.І.П., або посада, П.І.П. керівника, і найменування організації), який є Агентом за агентською угодою, укладеною між мною (нашою організацією) і ________________________________________ (П.І.П. або найменування Принципала) "____"_____________20__р., були здійснені наступні дії: _________________________________________ і укладені наступні договори: _______________________________.

Мої витрати при цьому склали: _________________________________ (вказати перелік витрат і реквізити документів, які їх підтверджують).

До даного звіту додаються: _____________________________________ (перелік доданих до звіту документів, у тому числі, які підтверджують витрати Агента).

Підпис та печатка