Головна Агентський договір Агентський договір

Четвер, 26 травня 2011, 19:34

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

м. _______________ "____"_________2011р.

_______________________ (найменування іноземного учасника), надалі  Фірма, в особі ___________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі ______________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з однієї сторони, і ________________ (найменування учасника в Україні), надалі  Агент, в особі _________________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі ___________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з іншої сторони, надалі  Сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Фірма надає Агентові монопольне право на виконання агентських функцій по маркетингу й можливості поставки продукції Фірми (Додаток 1) на територію України, надалі  Територія.

2. Зобов'язання Агента

2.1. Відповідно до  предмета даного договору Агент зобов'язується:

- сприяти  просуванню продукції Фірми з використанням рекламних і ознайомлювальних матеріалів, поставлених Фірмою, а також здійснювати активні дії по сприянню Фірмі в укладенні договорів із продажу  її продукції на Території;

- вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Фірми;

- проводити аналіз наявності в потенційних замовників необхідних дозволів для здійснення їхніх проектів, їхньої платоспроможності;

- поширювати рекламні матеріали, пов'язані із продукцією Фірми, і проводити представлення цієї продукції;

- інформувати Фірму про необхідність проведення переговорів;

- сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Фірми й замовниками;

- сприяти укладенню між Фірмою й замовником взаємовигідного договору;

- проводити консультування по правових і комерційних питаннях експортно-імпортного регулювання на Території у зв'язку із укладеними Фірмою договорами.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: