Головна Агентський договір Агентський договір

Четвер, 26 травня 2011, 20:22

Агентський договір

місто Київ    «___» _______ 2011 року

_________________, іменоване надалі Принципал, в особі Генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ____________________, надалі Агент, в особі Генерального директора ________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а при спільному згадоуванні іменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до умов цього договору Агент зобов'язується за дорученням Принципала за винагороду вчинити від свого імені та за рахунок Принципала юридичні та інші дії, укласти з третіми особами угоди із закупівлі та / або реалізації _____________ продукції (далі - Товар).

Асортимент, марка Товару, що купується та / або реалізується, обсяги товарних потоків, ціни, строки закупівлі \ реалізації Товару, інші умови угод узгоджуються Сторонами додатково у дорученнях Агенту.

1.2. За договором, укладеним Агентом з третіми особами від свого імені та за рахунок Принципала, набуває права і стає зобов'язаним Агент, хоча б Принципал і був названий у таких договорах або вступив з третіми особами в безпосередні відносини по виконанню договору.

2. Обов'язки сторін

2.1. У відповідності з предметом цього договору Агент зобов'язаний:

2.1.1. охороняти комерційні, фінансові та інші інтереси Принципала;

2.1.2. укладати від свого імені договори на закупівлю / реалізацію Товару;

2.1.3. суворо дотримуватися директив Принципала стосовно умов угод і розрахунків по ним;

2.1.4. негайно інформувати Принципала про зміну умов угод або про обставини, що впливають на їх виконання.

2.1.5. зобов'язується не укладати з третіми особами аналогічних Агентських договорів;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: