Головна Агентський договір Договір на купівлю Агентом авіаквитків та їх передачу третім особам, зазначеним Принципалом

Договір на купівлю Агентом авіаквитків та їх передачу третім особам, зазначеним Принципалом
Неділя, 17 липня 2011, 14:37

ДОГОВІР

на купівлю Агентом авіаквитків та їх передачу третім особам, зазначеним Принципалом

м._________________ "___"_________ 2011 р.

__________________________________ (найменування організації), іменоване надалі "Принципал", в особі _____________________ (посада, П.І.Б.), діючого на підставі __________________ (статуту, довіреності, тощо), з однієї сторони, і ________________________________(найменування організації), надалі іменується "Агент", в особі ___________________________ (посада, П.І.Б.), діючого на підставі ___________ (статуту, довіреності, тощо), з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов'язання здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала фактичні і юридичні дії, зазначені у п. 2.1 цього договору, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за виконання цього доручення.

1.2. Агент гарантує відсутність договірних та інших відносин з конкурентами Принципала (список додається), які могли б вплинути на виконання доручення.

1.3. Термін виконання доручення:

- початок: "___"_______________ _____ року;

- закінчення: "___"_______________ _____ року.

1.4. Доручення виконується за місцем знаходження Агента (м. ____________). У разі необхідності виїзду в інші населені пункти Принципал сплачує проїзд та проживання Агента з розрахунку:

- квитки: ________________________________________;

- проживання (готель): ________ гривень за добу;

- харчування: ________ гривень за добу.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати наступні дії:

- набувати за заявками Принципала авіаквитки на рейси з _____ до пунктів призначення, зазначені Принципалом. Заявки, що містять дати вильотів, кількість авіаквитків і дані про осіб, на чиє ім'я повинні оформлятися квитки, повинні представлятися Принципалом не пізніше ___ до передбачуваної дати вильоту;

- своєчасно передати придбані авіаквитки третім особам, зазначеним Принципалом;

- здійснювати інші дії за дорученням Принципала.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: