Головна Агентський договір Договір на купівлю Агентом авіаквитків та їх передачу третім особам, зазначеним Принципалом

Неділя, 17 липня 2011, 14:37

ДОГОВІР

на купівлю Агентом авіаквитків та їх передачу третім особам, зазначеним Принципалом

м._________________ "___"_________ 2011 р.

__________________________________ (найменування організації), іменоване надалі "Принципал", в особі _____________________ (посада, П.І.Б.), діючого на підставі __________________ (статуту, довіреності, тощо), з однієї сторони, і ________________________________(найменування організації), надалі іменується "Агент", в особі ___________________________ (посада, П.І.Б.), діючого на підставі ___________ (статуту, довіреності, тощо), з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов'язання здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала фактичні і юридичні дії, зазначені у п. 2.1 цього договору, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за виконання цього доручення.

1.2. Агент гарантує відсутність договірних та інших відносин з конкурентами Принципала (список додається), які могли б вплинути на виконання доручення.

1.3. Термін виконання доручення:

- початок: "___"_______________ _____ року;

- закінчення: "___"_______________ _____ року.

1.4. Доручення виконується за місцем знаходження Агента (м. ____________). У разі необхідності виїзду в інші населені пункти Принципал сплачує проїзд та проживання Агента з розрахунку:

- квитки: ________________________________________;

- проживання (готель): ________ гривень за добу;

- харчування: ________ гривень за добу.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати наступні дії:

- набувати за заявками Принципала авіаквитки на рейси з _____ до пунктів призначення, зазначені Принципалом. Заявки, що містять дати вильотів, кількість авіаквитків і дані про осіб, на чиє ім'я повинні оформлятися квитки, повинні представлятися Принципалом не пізніше ___ до передбачуваної дати вильоту;

- своєчасно передати придбані авіаквитки третім особам, зазначеним Принципалом;

- здійснювати інші дії за дорученням Принципала.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: