Головна Агентський договір Агентський договір на вкладення коштів в об'єкт інвестування

Неділя, 17 липня 2011, 16:02

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

на вкладення коштів в об'єкт інвестування

м. _______________ "___"_________ 2011 р.

_________________________ (найменування та організаційно-правова форма організації), іменований надалі "Агент", в особі ______________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі ______________  (Статуту, положення), і ____________________________ (найменування та організаційно-правова форма організації) ______________, іменований надалі "Принципал", в особі ________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі ____________________ (Статуту, положення), уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Агент зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням Принципала вкладення грошових коштів, що належать на праві власності Принципалу, від свого імені, але за рахунок Принципала ___________________ (найменування об'єкта інвестування), здійснюваних ____________________ (найменування організації-позичальника) (надалі "Позичальник") за погодженням ______________________, а також отримувати відсотки на вкладений грошовий капітал та інші доходи Принципала, встановлені окремою угодою сторін.

1.2. Агент зобов'язується від свого імені, але за рахунок Принципала укласти договір позики з Позичальником.

1.3. Агент здійснює контроль за цільовим використанням Позичальником грошових коштів, зазначених у п. 1.1, і поверненням їх в точній відповідності з узятими на себе зобов'язаннями Позичальником, зазначеними в договорі позики між Агентом і Позичальником.

1.4. Основною умовою договору позики між Позичальником і Агентом повинно бути наступне:

- сума позики (прописом) ______________________________________;

- відсотки на отримані позикові кошти не нижче ___% річних;

- термін, на який надається позика, не менш ___________ і не більше _______;

- порядок виплати відсотків - ______________, починаючи з ________________ після надання позики;

- забезпечення позики - заставу майна позичальника;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: