Головна Агентський договір Агентський договір на вчинення дій щодо залучення страхувальників та укладення договорів добровільного страхування вантажу і багажу, що перевозяться залізничним транспортом

Неділя, 17 липня 2011, 17:14

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

на вчинення дій щодо залучення страхувальників та укладення договорів добровільного страхування вантажу і багажу, що перевозяться залізничним транспортом

м. ______________ "___"__________ 2011 р.

____________________, іменоване надалі "Принципал", в особі _________________, що діє на підставі _____________, з однієї сторони і громадянин України _______________________________ (П.І.Б.) іменований надалі "Агент", з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов'язання здійснювати від імені та за рахунок Принципала дії по залученню страхувальників та укладення договорів добровільного страхування вантажу і багажу, що перевозиться залізничним транспортом, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за надані послуги на умовах, передбачених у цьому договорі.

1.2. Права та обов'язки за угодами, укладеними Агентом, виникають безпосередньо у Принципала.

1.3. Для виконання доручення, передбаченого цим договором, Агент залучає субагентів і укладає з ними субагентські договори на умовах, що містяться в даному договорі.

При виконанні доручення Субагенти діють від імені Агента і несуть відповідальність перед ним. Агент несе відповідальності перед Принципалом за дії субагента.

1.4. Цей договір укладено на строк до _____________________.

1.5. Агент здійснює дії, передбачені п. 1.2 цього договору, на залізничній станції ___________.

1.6. Протягом терміну дії цього договору Агент не має права укладати інші аналогічні договори.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Агента:

2.1.1. Роз'яснювати вантажовідправникам переваги здійснення страхування вантажу і багажу при перевезенні їх залізницею.

2.1.2. Укладати від імені та за рахунок Принципала договори добровільного страхування вантажів і багажу (далі - договори страхування) шляхом оформлення страхових полісів і роз'яснювати страхувальникам Правила транспортного страхування Принципалом вантажів і багажу. Агент має право укладати договори страхування і видавати страхові поліси на суму понад ___________ грн. тільки за погодженням з Принципалом.

2.1.3. Приймати від страхувальників за договорами страхування страхові премії, що сплачуються за готівковий розрахунок, і в установленому порядку здавати їх Принципалу.

2.1.4. Надавати страхувальникам сприяння в розшуку зниклих вантажів та вагонів з вантажами, застрахованими Принципалом.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: