Головна Агентський договір Агентський договір на здійснення дій щодо купівлі-продажу нежитлових приміщень

Понеділок, 18 липня 2011, 17:12

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

на здійснення дій щодо купівлі-продажу нежитлових приміщень

м. ______________ "__"__________ 2011 р.

_______________________, надалі іменується "Принципал", в особі _______________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі _____________, з однієї сторони, і _________________, іменований надалі "Агент", в особі ___________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі __________________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Агент зобов'язується здійснювати від імені ________________________ (Свого / Принципала) і за рахунок Принципала дії з продажу нежитлового приміщення (надалі іменується "Приміщення 1"), розташованого в _____________ за адресою: ________________, що представляє ___________ загальною площею _______ кв. м, у тому числі ______ кв. м.

1.1.1. У Приміщенні 1 є: _________________________, електроенергія, водопровід, каналізація, гаряча вода, центральне опалення, газ, телефон і т.д.

Поверховий план Приміщення 1 додається (Додаток N ___).

1.1.2. Право власності Принципала на приміщення 1 підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію права власності N _____ від "__"_______ ____ р., виданим ____________. Копія Свідоцтва додається (Додаток N ___).

1.1.3. Обслуговування Приміщення 1 здійснює: власник, (або) ___________ організація.

Копія договору на обслуговування додається (Додаток N ___).

1.1.4. На момент укладення цього договору Приміщення 1 знаходиться в задовільному стані.

Особливі відмітки: ___________________________________________.

1.1.5. Принципал гарантує, що на момент підписання цього договору він не укладав аналогічних договорів з іншими особами і, в період дії цього договору, буде утримуватися від укладення таких договорів.

1.1.6. За погодженням з Принципалом вартість Приміщення встановлює Агент на основі даних маркетингового дослідження.

1.2. Одночасно Принципал доручає, а Агент зобов'язується здійснювати від імені ______________________ (свого / Принципала) і за рахунок Принципала дії з підбору та придбання нежитлового приміщення (далі - "Приміщення 2") з наступними параметрами:

- ________________________________________;

- ________________________________________;

- ________________________________________;

- ________________________________________.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТА

2.1. Агент зобов'язується:

2.1.1. Оглянути Приміщення 1, перевірити правильність оформлення документів, що стосуються Приміщення 1.

2.1.2. Провести маркетингові дослідження з визначення ринкової вартості Помещенія1, результати дослідження надати Принципалу.

На підставі даних маркетингових досліджень розробити текст і форму оголошення про продаж Приміщення 1. Помістити інформацію про Приміщенні 1 і його вартості у своїй базі даних і надавати її потенційним покупцям.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: