Головна Агентський договір Агентський договір на вчинення дій з продажу продукції

Вівторок, 19 липня 2011, 18:08

Агентський договір

на вчинення дій з продажу продукції

м. _____________ "____" ________ 2011 р.

____________________, надалі іменується "Принципал", в особі _____________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони, і ________________, надалі іменується "Агент", в особі _________________________, що діє на підставі ______________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала, дії з продажу на території _______________________________ вироблених Принципалом продуктів харчування (далі - Продукція), а Принципал - сплачувати Агенту винагороду за надані послуги та компенсувати витрати, понесені Агентом при виконанні цього договору.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати наступні дії:

2.1.1. Організовувати та проводити рекламні кампанії в цілях просування Продукції на території ______________________________.

2.1.2. Організовувати і здійснювати роздрібний продаж виробленої Принципалом продукції.

2.1.3. Організовувати і здійснювати оптову реалізацію Продукції.

2.2. Для виконання обов'язків, передбачених п. 2.1 цього договору, Агенту надається право від свого імені, але за рахунок Принципала, укладати:

- договори з відповідними фірмами на проведення рекламних кампаній відповідно до п. 2.1.1 цього договору;

- договори оренди нежитлових приміщень, необхідних для організації та здійснення оптової та роздрібної торгівлі Продукцією;

- договори купівлі-продажу матеріалів, обладнання, оргтехніки тощо, необхідних для належного оснащення офісів, складів, торгових точок і т.д.;

- договори підряду на ремонт та обладнання приміщень офісів, складів, торгових точок і т.д., а також на монтаж, налагодження і обслуговування обладнання, оргтехніки тощо;

- договори оптової реалізації Продукції;

- договори зберігання Продукції (при відсутності або повної завантаженості складів, наявних у розпорядженні Агента);

- договори оренди автотранспорту;

- договори перевезення вантажів автомобільним транспортом;

- інші договори, необхідні для виконання зобов'язань за цим договором.

 2.3. Агент від свого імені, але за рахунок Принципала, на території ________________________ проводить необхідні переговори з державними органами, отримує дозволи, погодження, ліцензії, необхідні для виконання своїх зобов'язань за цим договором.

 2.4. У виняткових випадках представники Принципала за погодженням з Агентом беруть участь у проведенні переговорів з державними органами та іншими третіми особами на території ____________________________.

2.5. Агент зобов'язаний виконувати дії, передбачені п. 2.1 цього договору, належним чином і вчасно, керуючись вказівками Принципала.

2.6. Обов'язковими для Агента є вказівки Принципала щодо:

- форм проведення рекламних кампаній і сум, що спрямовуються на їх проведення;

- мінімальних цін, за якими має реалізовуватися Продукція;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: