Головна Агентський договір Агентський договір на купівлю зерна

Вівторок, 19 липня 2011, 18:29

Агентський договір

на купівлю зерна

м. _______________ "___"________ 2011 р.

__________, іменований надалі "Принципал", в особі _________________, що діє на підставі ____________, і ____________, іменований надалі "Агент", в особі __________, який діє на підставі ____________ (статуту, положення і т.д.), спільно іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір при дотриманні вимог чинного законодавства про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цьому договорі:

Принципал: __________________________________________________.

Агент: ______________________________________________________.

Зерно - жито в зернах врожаю _______ року, повністю відповідає вимогам, викладеним у додатку до даного договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Принципал доручає Агенту вчинити на користь Принципала наступне:

- проводити аналіз майбутнього врожаю зерна в ___________ (вказати регіон);

- складати прогноз закупівельної політики найбільших операторів зернових ринків в __________ областях;

- встановлювати мотивацію купівельного попиту на зерно;

- брати участь у розробці основ політики закупівлі зерна;

- пропонувати необмеженому колу потенційних продавців зерна укласти договори поставки;

- від імені Принципала за винагороду і за рахунок Принципала укладати угоди купівлі-продажу зерна, при цьому ціна за одну тонну по будь-якій угоді не повинна перевищувати _____ (____________) гривень.

2.2. Агент зобов'язується від імені Принципала і за його рахунок виконати в повному обсязі всі доручення відповідно до вказівок Принципала і на найбільш вигідних для нього умовах.

2.3. Принципал може додатково доручити Агенту зробити певні юридичні дії, прямо пов'язані із закупівлею зерна.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: