Головна Агентський договір Агентський договір на пошук юридичних і фізичних осіб, які здійснюють продаж товару

Вівторок, 19 липня 2011, 19:17

Агентський договір

на пошук юридичних і фізичних осіб, які здійснюють продаж товару

м. _____________ "___"___________ 2011 р.

____________, іменоване надалі "Принципал", в особі _______________, що діє на підставі _____________, з однієї сторони, і ______________, іменований надалі "Агент", в особі _________________, що діє на підставі _________________ (статуту, положення і т.д.), з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Принципал доручає, а Агент приймає на себе зобов'язання від свого імені, але за рахунок Принципала здійснювати пошук юридичних і фізичних осіб, що здійснюють продаж _____________ (далі - "товар"), щоб забезпечити придбання Принципалом самостійно або Агентом за вказівкою Принципала товару в кількості не менше ___________ щомісяця.

1.2. За письмовою заявою Принципала Агент зобов'язується від свого імені, але за рахунок Принципала здійснити покупку товару для Принципала шляхом укладення договору купівлі-продажу товару з юридичним та / або фізичною особою, пошук і підбір якого (их) був здійснений Агентом.

1.3. За угодою, укладеною Агентом з третьою особою від імені і за рахунок Принципала, набуває права і стає зобов'язаним Агент.

1.4. У додатку до цього Договору Сторони погодять асортимент товару і ціни, не вище яких вони повинні купуватися. Агент керується цими асортиментом і цінами при виконанні цього Договору.

1.5. Агент гарантує відсутність договірних та інших відносин з іншими особами, які могли б вплинути на виконання цього Договору. Агент гарантує свою незалежність і об'єктивність в ході виконання цього Договору.

1.6. Послуги надаються за місцем знаходження Агента (м. ____________). У разі необхідності виїзду в інші населені пункти Принципал сплачує проїзд та проживання Агента з розрахунку:

- квитки: ________________________________________;

- проживання (готель): ________ гривень за добу;

- харчування: _______________________ гривень за добу.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: