Головна Агентський договір Агентський договір на реалізацію турів іноземного туроператора

Понеділок, 25 липня 2011, 13:52

Агентський договір

на реалізацію турів іноземного туроператора

м. ______________ "__"_________ 2011 р

________, іменований надалі "Принципал", в особі ____________, який діє на підставі _______, з однієї сторони, і ___________, іменований надалі "Агент", в особі ___________, який діє на підставі ___________, з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала дії з реалізації на українському ринку туристичного продукту, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за надані послуги.

1.2. Туристський продукт призначений для реалізації туристам і являє собою право на тур, що включає в себе комплекс послуг по розміщенню, перевезенню, харчуванню туристів, екскурсійні послуги, а також послуги гідів-перекладачів і інші послуги, що надаються Принципалом в залежності від цілей подорожі та обраного туристами маршруту .

1.3. Повний перелік послуг, що входять в тур, визначається в заявці Агента і видається Принципалом туристському ваучері.

Заявка Агента повинна містити вказівку на перелік послуг замовлених третіми особами, яким реалізується туристський продукт, і терміни туру.

1.4. Вартість туристичного продукту при реалізації її третім особам визначається Агентом самостійно.

1.5. Організація страхування туристів, яким був реалізований відповідно до цього договору туристський продукт, і надання їм допомоги в отриманні віз для в'їзду на територію відповідної держави здійснюється Агентом самостійно.

1.6. Кошти, що надходять до Агента в якості оплати за туристичний продукт, є власністю Принципала за цим договором.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором Агент зобов'язується організувати просування туристичного продукту Принципала, включаючи рекламу туристського продукту і пошук покупців.

2.2. Агент зобов'язаний виконувати передбачені в п. 2.1 дії своєчасно і належним чином, керуючись вказівками Принципала.

2.3. Агент, який продав туристський продукт за ціною нижчою, ніж зазначена Принципалом в рахунку, зобов'язаний відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе, що у нього не було можливості продати його за погодженою ціною і продаж за нижчою ціною попередив ще більші збитки, і Агент не мав можливості отримати попередньо згоди Принципала на відступ від його вказівок.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: