Головна Агентський договір Агентський договір на організацію кімнати зразків і демонстраційного залу

Субота, 30 липня 2011, 06:29

Агентський договір

на організацію кімнати зразків і демонстраційного залу

м. ________________ "___"__________ 2011 р.

_____________, надалі іменується "Принципал", в особі ______________, що діє на підставі ________, з однієї сторони, і ___________, іменований надалі "Агент", в особі ____________, який діє на підставі ______, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов'язання здійснювати від імені та за рахунок Принципала дії з оформлення вітрин, кімнат зразків і демонстраційних залів для продукції Принципала у м. _________, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за надані послуги.

1.2. Права та обов'язки за угодами, укладеними Агентом на виконання цього договору, виникають безпосередньо у Принципала.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати наступні дії:

- орендувати приміщення у м. __________, необхідне для розміщення продукції;

- забезпечити необхідне для розміщення продукції устаткування (вітрини, полиці і т.п.);

- забезпечити демонстраційні зали необхідними меблями для відвідувачів (столи, стільці тощо);

- оформити вітрини продукцією, наданою Принципалом;

- оформити кімнату зразків (демонстраційний зал) продукцією, наданою Принципалом;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: