Головна Агентський договір Агентський договір на оформлення візових документів

Субота, 30 липня 2011, 07:01

Агентський договір

на оформлення візових документів

м. ______________ "___"__________ 2011 р.

__________, іменований надалі "Принципал", в особі __________, який діє на підставі __________, з однієї сторони, і __________, іменований надалі "Агент", в особі _________, діє на підставі __________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Агент приймає на себе обов'язок з оформлення візових документів у дипломатичних представництвах та консульських установах України Міністерства закордонних справ України, а також щодо забезпечення оформлення запрошень для отримання візи в Україну іноземним громадянам (згідно зі списками, що видаються Принципалом) від свого імені, але за рахунок Принципала. У свою чергу, Принципал зобов'язується виплачувати Агенту винагороду за виконання доручення в розмірі, визначеному цим Договором.

1.2. По кожному іноземному громадянинові (кільком іноземним громадянам) укладаються додаткові угоди, протоколи тощо, які є невід'ємними частинами цього Договору.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агент зобов'язаний:

- оформляти візові документи у дипломатичних представництвах та консульських установах України і забезпечувати оформлення запрошень для отримання візи в Україну іноземним громадянам (згідно зі списками, що видаються Принципалом) відповідно до встановленого законом та іншими правовими актами порядком;

- сповіщати Принципала про порушення третьою особою умов договору, укладеного з ним Агентом в рамках цього Договору, і додаткових угод до нього;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: