Головна Агентський договір Агентський договір на здійснення дій щодо продажу житлового приміщення

Субота, 30 липня 2011, 14:04

Агентський договір

на здійснення дій щодо продажу житлового приміщення

м. ______________ "___"__________ 2011 р.

_______________, іменоване надалі "Агент", в особі __________________________, що діє на підставі ____________________, і громадянин (громадянка) __________________________, проиживаюч__ за адресою:_________________, Паспорт: серія _____, номер _____, виданий _______________, надалі іменується "Принципал", далі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Агент зобов'язується здійснювати дії з відчуження (продажу) ізольованого жилого приміщення в багатоквартирному будинку (надалі іменується "Приміщення"), розташованого за адресою: ______________, яке представляє собою розташовану на _____ поверсі _________ (квартиру або кімнату) загальною площею _______ кв.м, у тому числі житловою - ______ кв.м.

1.1.1. У Приміщенні є балкон, лоджія, кількість санвузлів - ___, електроенергія, водопровід, каналізація, гаряча вода, центральне опалення, газ, телефон, кабельне телебачення, Інтернет, ______________________.

Поверховий план Приміщення додається (Додаток N ___).

1.1.2. Право власності на Приміщення підтверджується Свідоцтвом про право власності N _____ від "__"________ ____ р., виданим _____________. Копія Свідоцтва додається (Додаток N ___).

1.1.3. Члени сім'ї Принципала:

- __________ (паспорт громадянина України: серія ____, N _____, виданий _______);

- _________ (паспорт громадянина України: серія ____, N _____, виданий ________);

- неповнолітній (я) (від 14 до 18 років) ____________ (паспорт громадянина України: серія _____, N _____, виданий _____________);

- неповнолітній (я) (до 14 років) ___________ (свідоцтво про народження _____ N _____, видане _________________).

Принципал гарантує, що на момент відчуження Приміщення у випадках, передбачених чинним законодавством, буде представлено належним чином оформлена згода чоловіка, органів опіки та піклування на відчуження, а також Приміщення буде вільне від прав користування та / або проживання членів його сім'ї та / або третіх осіб .

1.1.4. Обслуговування Приміщення здійснює: власник, (або) ЖЕО / ГЖЕД (і т.д.)

Копія договору додається (Додаток N ___).

1.1.5. Приміщення знаходиться в задовільному стані.

Особливі відмітки: _______________________.

1.1.6. Принципал не укладав інших договорів з іншими особами на відчуження Приміщення та в період дії цього договору буде утримуватися від укладення такого договору.

У разі виявлення даної обставини після укладення цього договору Виконавець має право припинити надання договірних послуг.

1.1.7. За погодженням з Принципалом вартість Приміщення встановлює Агент на основі даних маркетингового дослідження.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: