Головна Агентський договір Агентський договір на здійснення дій щодо купівлі-продажу житлових приміщень

Субота, 30 липня 2011, 14:47

Агентський договір

на здійснення дій щодо купівлі-продажу житлових приміщень

м. ______________ "__"__________ 2011 р.

______________, іменоване надалі "Агент", в особі ___________________, що діє на підставі ____________________, і громадянин (громадянка) ___________________, проживаюч___ за адресою:____________________, паспорт: серія _____, номер ________, виданий _____________________, надалі іменується "Принципал", іменовані разом "Сторони", відповідно до законодавства України уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Агент зобов'язується здійснювати дії з відчуження (продажу) ізольованого жилого приміщення в багатоквартирному будинку (надалі іменується "Приміщення 1"), розташованого за адресою: ________________, що представляє собою розташовану на _____ поверсі _________ (квартиру або кімнату) загальною площею _______ кв.м, у тому числі житловою - ______ кв.м.

1.1.1. У Приміщенні 1 є: балкон, лоджія, кількість санвузлів - ___, електроенергія, водопровід, каналізація, гаряча вода, центральне опалення, газ, телефон, кабельне телебачення, Інтернет, _______________.

Поверховий план Приміщення 1 додається (Додаток N ___).

1.1.2. Право власності на приміщення 1 підтверджується Свідоцтвом про право власності N _____ від "__"_______ ____ р., виданим ____________. Копія Свідоцтва додається (Додаток N ___).

1.1.3. Члени сім'ї Принципала:

- _________ (паспорт громадянина України: серія _______, N ______, виданий ____);

- ________, (паспорт громадянина України: серія _______, N ______, виданий ____);

- неповнолітній (я) (від 14 до 18 років) __________ (паспорт громадянина України: серія _____, N _____, виданий ________________);

- неповнолітній (я) (до 14 років) _________ (свідоцтво про народження ______ N ______, видано _______________).

Принципал гарантує, що на момент відчуження Приміщення 1 в випадках, передбачених чинним законодавством, буде представлено належним чином оформлена згода чоловіка, органів опіки та піклування на відчуження, а також Приміщення 1 буде вільно від прав користування та / або проживання членів його сім'ї та / або третіх осіб.

1.1.4. Обслуговування Приміщення здійснює: власник, (або) ЖЕО/ГЖЕД (і т.д.).

Копія договору додається (Додаток N ___).

1.1.5. Приміщення 1 знаходиться в задовільному стані.

Особливі відмітки: ___________________________________________.

1.1.6. Принципал не укладав ексклюзивних договорів з іншими особами на відчуження Приміщення 1 і в період дії цього договору буде утримуватися від укладення ексклюзивного договору.

У разі виявлення даної обставини після укладення цього договору Агент має право припинити надання договірних послуг.

1.1.7. За погодженням з Принципалом вартість Приміщення 1 встановлює Агент на основі даних маркетингового дослідження.

1.2. Одночасно Принципал доручає, а Агент зобов'язується здійснювати дії з підбору та придбання ізольованого жилого приміщення в багатоквартирному будинку (далі - "Приміщення 2") з наступними параметрами: місто ___________, р-н ____________, найменування житлового приміщення ___________, матеріал будинку ______, пов ___ , поверхи _____, загальна площа - від _____ кв. м, житлова площа - від _____ кв. м, площа кухні - від ____ кв. м, кімнати роздільні / суміщені (непотрібне закреслити), наявність телефону ___________, кабельне телебачення _______, Інтернет _________, балкон / лоджія, с / в _________, вікна виходять _______, додатково:

- ________________________________________;

- ________________________________________;

- ________________________________________;

- ________________________________________.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТА

2.1. Агент зобов'язується:

2.1.1. Оглянути Приміщення 1, перевірити правильність оформлення документів, що стосуються Приміщення 1.

2.1.2. Провести маркетингові дослідження з визначення ринкової вартості Приміщення 1. Результати дослідження Агент представляє Принципалу.

На підставі даних маркетингових досліджень розробити текст і форму оголошення про продаж Приміщення 1. Помістити інформацію про Приміщення 1 і його вартості у своїй базі даних і надавати її потенційним покупцям.

2.1.3. Організовувати огляд приміщення 1 потенційними покупцями в узгоджений з Принципалом час тільки в присутності уповноваженого представника Агента, на якого видана довіреність, завірена печаткою та підписом уповноваженої особи Принципала.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: