Головна Агентський договір Агентський договір на пошук покупців на товари Принципала без права їх продажу Агентом

Агентський договір на пошук покупців на товари Принципала без права їх продажу Агентом
Субота, 30 липня 2011, 16:13

Агентський договір

на пошук покупців на товари Принципала без права їх продажу Агентом

м. ______________ "___"__________ 2011 р.

________________, іменоване надалі "Принципал", в особі __________________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, і ________________, іменований надалі "Агент", в особі ____________________, який діє на підставі ____________________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала такі дії:

- здійснювати пошук покупців на продукцію Принципала;

- збирати замовлення покупців продукції Принципала і направляти їх Принципалу;

- виконувати інші необхідні дії для залучення покупців на продукцію Принципала відповідно до умов цього договору, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за виконання цього доручення.

1.2. Агент не має права укладати договори купівлі-продажу з покупцями продукції Принципала.

1.3. Агент виконує доручення, вказане в п. 1.1 цього договору, на території _____________. Агент також має право здійснювати діяльність за цим договором на територіях розташування торгових ярмарків, виставок-продажів. Виплата винагороди Агенту в цьому випадку здійснюється відповідно до п. 3.2 цього договору.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. У рамках виконання доручення, зазначеного в п. 1.1 цього договору, Агент зобов'язується здійснювати наступні дії:

2.1.1. Здійснювати залучення покупців на продукцію Принципала шляхом:

- розміщення зразків продукції Принципала в _________________, на ярмарках, виставках-продажах і на інших аналогічних заходах за погодженням з Принципалом. Зразки продукції, а також рекламні матеріали (проспекти і т.д.), передані для зазначених цілей Агенту, є власністю Принципала, надаються ним безкоштовно і підлягають поверненню у разі припинення договору;

- розміщення рекламної інформації у періодичних виданнях ______________________ за погодженням з Принципалом. Витрати на рекламу не повинні перевищувати ___% від вартості продукції, проданої Принципалом за замовленнями, переданим йому Агентом протягом ___________, і оплачуються Принципалом.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: