Головна Агентський договір Агентський договір на поширення колекцій одягу

Субота, 30 липня 2011, 17:35

Агентський договір

на поширення колекцій одягу

м. __________ "___"__________ 2011 р.

___________, надалі іменується "Принципал", в особі ____________, який діє на підставі ___________, з однієї сторони, та _______________, іменоване надалі "Агент", в особі _____________, який діє на підставі ___________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Якщо в тексті не вказано інше, терміни та визначення мають таке значення:

Колекція - сезонна колекція моделей одягу компанії "________". Колекція включає в себе весняно-літні, осінньо-зимові колекції моделей одягу, а також експрес-колекцію.

Торгові ярмарки, виставки-продажу можуть розташовуватися на території: ______________.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати за дорученням Принципала, від його імені і за його рахунок дії з пошуку потенційних клієнтів з метою забезпечення продажу продукції Принципала (торгові марки __________, _________), а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за виконання цього доручення.

2.2. Агент має право виконувати доручення, вказане в п. 2.1 цього договору, на території України. Агент також має право здійснювати діяльність за цим договором на територіях розташування торгових ярмарків, виставок-продажів.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Для виконання доручення, зазначеного в п. 2.1 цього договору, Агент зобов'язується здійснювати наступні дії:

3.1.1. Проводити рекламні акції шляхом:

- розміщення зразків продукції Принципала в _________, на стендах різних ярмарків, виставок-продажів і в інших придатних для цього місцях за погодженням з Принципалом;

- безпосереднього відвідування потенційних клієнтів;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: