Головна Агентський договір Агентський договір на здійснення юридичних і фактичних дій, необхідних для організації виготовлення продукції

Субота, 30 липня 2011, 19:57

Агентський договір

на здійснення юридичних і фактичних дій, необхідних для організації виготовлення продукції

м. ____________ "__"________ ____ р.

___________, іменоване надалі "Принципал", в особі __________, який діє на підставі __________, з однієї сторони, і _________, надалі іменується "Агент", в особі ___________, який діє на підставі __________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Агент зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням Принципала від свого імені, але за рахунок Принципала юридичні і фактичні дії, необхідні для організації виготовлення _____________ (далі - "Продукція").

Для виконання зазначеного вище доручення Агент також набуває за рахунок Принципала _________________ (можна вказати найменування деталей) у покупців за вибором Агента і передає їх виробникові для виготовлення продукції.

Вибір виробника є обов'язком Агента.

1.2. Права та обов'язки за угодами, укладеними Агентом, виникають у Агента, хоча б Принципал і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню угоди.

1.3. Вироблена при виконанні цього договору продукція повинна відповідати ________________.

1.4. Тара і упаковка __________, вироблена в рамках виконання цього договору, повинна відповідати _____________.

1.5. При необхідності організації виготовлення продукції Принципал направляє Агенту заявку, в якій вказує кількість продукції, що становить дану партію, і терміни виготовлення.

1.6. Грошові кошти, необхідні для покриття витрат при виконанні цього доручення, а також продукція, отримана Агентом для Принципала, є власністю Принципала.

Право власності на ___________ переходить до Принципалу з моменту, зазначеного в договорі, укладеному Агентом в рамках виконання доручення Принципала, а якщо цей момент не встановлено в договорі, то з моменту переходу права власності відповідно до законодавства України.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: