Головна Агентський договір Агентський договір на реалізацію обладнання

Субота, 30 липня 2011, 20:18

Агентський договір

на реалізацію обладнання

м. _____________ "___"_______ 2011 р.

_________________, іменоване надалі "Принципал", в особі __________________, який діє на підставі ______________, з однієї сторони, і __________________, надалі іменується "Агент", в особі _______________, який діє на підставі __________________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов'язання здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала зазначені в п. 2.1 цього договору юридичні і фактичні дії, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за виконання доручення.

1.2. Права та обов'язки за угодами, укладеними Агентом, виникають у Агента.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором Агент зобов'язується:

- за дорученням Принципала здійснювати пошук організацій, які мають потребу в установці устаткування, виробленого Принципалом;

- здійснювати пусконалагоджувальні роботи, ремонт, доукомплектування обладнання, виробленого Принципалом;

- укладати договори на постачання обладнання із знайденими потенційними покупцями, а також інші договори за дорученням Принципала;

- за спеціальною вказівкою Принципала здійснювати розрахунки з контрагентами Принципала шляхом сплати ним готівкових грошей за рахунок коштів, перерахованих для цього Принципалом на розрахунковий рахунок Агента;

- виконувати інші доручення Принципала.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: