Головна Агентський договір Агентський договір на здійснення Агентом дій з утримання та експлуатації квартири і загальних нежитлових приміщень будинку

Субота, 30 липня 2011, 20:38

Агентський договір

на здійснення Агентом дій з утримання та експлуатації квартири і загальних нежитлових приміщень будинку

м. ______________ "___"_________ 2011 р.

____________, надалі іменується "Принципал", в особі ________________, який діє на підставі ________________, з однієї сторони, і _____________, іменований надалі "Агент", в особі _____________, який діє на підставі _________________, з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони" , уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала всі необхідні юридичні і фактичні дії по утриманню та експлуатації квартири N ___ і загальних нежитлових приміщень будинку N ___ по вул. ________________, А Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за надані послуги.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати наступні дії:

- укладати договори з ______________ з метою забезпечення електрикою, опаленням, водопостачанням, газопостачанням, ______________ квартири N ___, а також загальних приміщень будинку N ____, які належать Принципалу на праві спільної часткової власності;

- перераховувати вищевказаним організаціям прийняті у Принципала грошові кошти на сплату платежів за надані ними послуги.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: