Головна Агентський договір Агентський договір на здійснення всього комплексу дій, необхідних для підготовки реалізації товару

Субота, 30 липня 2011, 21:38

Агентський договір

на здійснення всього комплексу дій, необхідних для підготовки реалізації товару

м._____________ "___"_________ 2011 р.

____________________, іменоване далі "Принципал", в особі __________, що діє на підставі

________________, з однієї сторони і ______________, іменоване далі "Агент", в особі _____________, що діє на підставі _______________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Агент за дорученням Принципала від свого імені, але за рахунок Принципала здійснює юридичні та інші дії, визначені в цьому Договорі, необхідні для підготовки реалізації ______________ (далі - "товари") (без права реалізації), а Принципал виплачує Агенту передбачену цим Договором винагороду.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агент зобов'язується від свого імені та за рахунок Принципала:

2.1.1. Представляти інтереси Принципала на території ___________ з метою виконання умов цього Договору.

2.1.2. Регулярно надавати Принципалу або третім особам, уповноваженим Принципалом, інформацію про кон'юнктуру і ціни на ринку товарів на території з _________; за запитами Принципала надавати інформацію про ринок товарів в окремих регіонах _______________.

2.1.3. Проводити для Принципала відповідно до умов цього Договору пошук потенційних покупців на товари, пропоновані для продажу Принципалом або іншими особами, уповноваженими Принципалом.

2.1.4. Проводити за дорученням Принципала переговори з потенційними клієнтами про виставлені на продаж товари, їх кількість, асортимент, умови та строки поставки. Домагатися при проведенні переговорів з покупцем про поставку товарів по найбільш вигідних для Принципала цінам і умовам поставки.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: