Головна Агентський договір Агентський договір на пошук продавця автомобіля (спрощена форма)

Субота, 30 липня 2011, 21:53

Агентський договір

на пошук продавця автомобіля

м. __________ "___"_________ 2011 р.

______________, надалі іменується "Принципал", в особі _____________, який діє на підставі ____________, з однієї сторони і _________________, іменоване надалі "Агент", в особі ___________, який діє на підставі ___________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Агент зобов'язується від свого імені, але за рахунок Принципала здійснити пошук продавця автомобіля марки "_______" (далі іменованого "Товар"), а також оформити довідку-рахунок та інші необхідні для покупки Товару документи.

1.2. Ціна Товару повинна бути не вище _______________ гривень.

1.3. Продавець Товару повинен бути знайдений у термін до "___"________ ____ р.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Агент зобов'язаний виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Принципала. Вказівки Принципала повинні бути правомірними, здійсненними і конкретними.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: