Головна Агентський договір Агентський договір зразок

Неділя, 21 листопада 2010, 10:26

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

Цей договір (далі по тексту «Договір») укладено в м._________ ___ 20__ року між:

Відкритим акціонерним товариством «А», надалі "Принципал», в особі ____ ______, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

Закритим акціонерним товариством «Б», далі іменоване «Агент», в особі генерального директора _____, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, (при спільному згадуванні іменуються «Сторони»).

відповідно до якого Сторони, керуючись принципами законності, добровільності та партнерства, досягли угоди про наступне:

Стаття 1. Предмет і мета договору.

1.1. Агент зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням Принципала юридичні та інші дії, зумовлені предметом і метою цього Договору. Такі дії можуть вчинятися Агентом від свого імені, але за рахунок Принципала, або від імені та за рахунок Принципала.

Агент зобов'язується діяти обдумано, раціонально і виключно в інтересах Принципала.

1.2. Обов'язки Агента за цим Договором поширюються на питання, пов'язані з розробкою, підготовкою та реалізацією організаційно-розпорядчих, правових, техніко-економічних та фінансових заходів (проектів), що регламентують процес реконструкції та реставрації комплексу будівель ... (згідно з Додатком № 1, що є невід'ємною частиною даного Договору)

1.3. Метою цього Договору є створення правової і фінансової основи для реалізації інвестиційного проекту з реконструкції, реставрації та розширення, включаючи нове будівництво, комплексу будівель (площ), відведених у відання Принципала.

1.4. Цим договором Сторони підтверджують готовність працювати спільно до виконання наміченої програми реконструкції і реставрації комплексу будівель в повному обсязі.

Стаття 2. Обмеження повноважень Агента

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: