Головна Агентський договір Агентський договір

Четвер, 07 жовтня 2010, 17:50

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

м.______________    "___" _____________ 20__ р.

_________________________________, що називається надалі "Фірма", в особі _________________, що діє на підставі ______________________, з одного боку, і ________________________________ (П.І.П.), іменований надалі "Агент", з іншого боку, уклали даний договір на нижченаведених умовах.

- 1 -

1. Фірма надає Агенту виключне право підшукувати на території м. _________ і __________________ регіону України покупців товарів, іменованих надалі "товари", і здійснювати представництво при їх продажу.

2. У разі, якщо протягом терміну дії цього договору будь-який клієнт, з яким Агент підтримує зв'язки з питань виконання цього договору, минаючи Агента, звернеться безпосередньо до Фірми з пропозицією про покупку товарів, зазначених у даному договорі, Фірма має право провести переговори та укласти з ним контракт на продаж товарів, повідомивши про це письмово Агента. У цьому випадку Агент має право на отримання комісійної винагороди в повному розмірі.

- 2 -

Протягом терміну дії цього договору Агент зобов'язується:

1. Сумлінно охороняючи інтереси фірми з дати підписання цього договору протягом 20__--20__ рр.. забезпечити обсяг продажів товарів на території м. _____________________ і _________________________ регіону України на суму не менш _____________ грн. в 20___р. і не менш ____________ грн. в 20__ р.

2. Активно і ретельно підшукувати покупців товарів, зазначених у цьому договорі, і проводити з ними попередні переговори.

При цьому всі умови контрактів на закупівлю товарів, як, наприклад, вартість товару, територія, умови платежу та інші умови, повинні бути обов'язково погоджені з Фірмою.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: