Головна Аналітика Дисциплінарна відповідальність адвоката

Дисциплінарна відповідальність адвоката
Неділя, 12 лютого 2017, 17:12

За наявності підстав, передбачених розділом VI Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження.

Так, дисциплінарне провадження - це процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про Адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, а саме:

1. Порушення вимог несумісності.

2. Порушення присяги адвоката України.

3. Порушення правил адвокатської етики.

4. Розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення.

5. Невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

6. Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

7. Порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

За вчинення вищенаведених  дисциплінарних проступків до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

1.  Попередження.

2. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від     одного місяця до одного року.

3. Для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокат може бути притягнений протягом року з дня вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарне провадження порушується за заявою будь-якої особи, в якій повинні міститися відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку, при чому така заява не може бути анонімною.

Дисциплінарне провадження включає в себе такі стадії:

1. Проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;

2. Порушення дисциплінарної справи;

3. Розгляд дисциплінарної справи;

4. Прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури або суду. Оскарження рішенні не зупиняє його дії.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви(скарги) витребуває матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи