Головна Аналітика Виплата допомоги на дітей: види, розміри, порядок призначення

П'ятниця, 20 квітня 2012, 09:56

Виплата допомоги на дітей: види, розміри, порядок призначенняОстаннім часом парламентаріїв помітно хвилює проблема демографічної ситуації, яка склалася в країні: населення України катастрофічно зменшується, народжуваність падає, смертність загрозливо зростає. Значна частина законопроектів, запропонованих депутатами в останній час, так чи інакше стосуються цієї проблеми і спрямовані на підвищення народжуваності. «Судово-юридична газета» вирішила розібратися, як же держава допомагає ростити і виховувати підростаюче покоління сім'ям, які мають дітей, усиновителям, опікунам, одиноким батькам.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.92 (далі - Закон № 2811-XII), призначаються наступні види допомоги: у зв'язку з вагітністю та пологами; при народженні дитини; при усиновленні дитини ; по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років; на дітей, над якими встановлено опіку і піклування; на дітей одиноким матерям.

Згідно ст. 5 Закону № 2811-XII, всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання (реєстрації) батьків (усиновителів, опікунів, піклувальників). Втім, допомогу можуть призначити і за місцем фактичного проживання, але для цього необхідно надати довідку про неотримання її за місцем реєстрації. Заява про призначення допомоги подається особою, яка претендує на її призначення, особисто. Якщо особа, що претендує на призначення допомоги, за станом здоров'я чи з інших поважних причин (догляд за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років і т. д.) не може особисто зібрати необхідні документи, потрібно подати письмову заяву про це. У такому разі збір необхідних документів покладається на органи, що призначають допомогу.

У зв'язку з вагітністю та пологами

Допомога жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби). Право на державну допомогу мають всі вагітні жінки (в т. ч. і неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного страхування.

Згідно ст. 9 Закону № 2811-XII, допомога надається в розмірі 100% середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю) жінки, але не менше 25% встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць. Згідно ЗУ «Про Державний бюджет України на 2012 рік» № 4282-VI від 22.12.2011, в 2012 р. мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами становить: за січень - 268,25 грн, з 1 квітня - 273,50 грн, з 1 липня - 275,50 грн, з 1 жовтня - 279,50 грн, з 1 грудня - 283,50 грн.

При народженні дитини

Допомога при народженні дитини призначається одному з батьків (опікуну). Для її отримання необхідно звернутися в органи соціального захисту населення не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не буде призначена. Жінки, які постійно проживають на території Україні, але народили за кордоном, надають виданий компетентним органом країни перебування і легалізований в установленому порядку в Україну документ, що засвідчує народження дитини, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України. Особи, які звертаються за призначенням допомоги при народженні другої і наступної дитини, крім основних документів, надають також довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яку включають при визначенні розміру допомоги.

Слід зазначити, що розмір допомоги на другу дитину не залежить від того, коли народився перший. Визначаючи розмір допомоги, беруть до уваги кількість новонароджених і усиновлених дітей (в т. ч. померлих), які знаходилися до народження дитини на утриманні особи, якій призначається допомога. У випадку, якщо жінка народила другу дитину, але раніше відмовилася від виховання першого, розмір допомоги призначається і виплачується, як на першу дитину.

Якщо жінка, яка вийшла заміж вдруге, народжує дитину і при цьому має двох дітей від першого шлюбу, розмір допомоги буде виплачений, як на третю дитину. Якщо ж діти при цьому виховуються її першим чоловіком, допомога буде виплачена, як на першу дитину, оскільки при визначенні розміру допомоги не враховують дітей, від виховання яких особа відмовилася, а також дітей, які передані на виховання іншій особі.

По догляду за дитиною до 3 років

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку призначається одному з батьків, усиновителю, опікуну, дідусю, бабусі або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною. Допомога в цьому випадку надається в розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 130 грн. Максимальний розмір такої допомоги в січні 2012 р. становив 1073 грн, з 1 квітня - 1094 грн, з 1 липня - 1102 грн, з 1 жовтня - 1118 грн, з 1 грудня - 1134 грн.

Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, в установленому порядку подається довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї). У разі працевлаштування або виходу матері або особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною, на роботу в режимі повного робочого дня до закінчення строку такого догляду, допомога виплачується особі, яка продовжує догляд за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Одиноким матерям

Згідно ст. 18-1 Закону № 2811-XII, право на допомогу на дітей одиноким матерям мають: одинокі матері (які не перебувають у шлюбі); одинокі усиновлювачі, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію по втраті годувальника або соціальну пенсію. Якщо одинока мати, одинокий усиновитель, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Слід зазначити, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з яким веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається. У разі народження дитини за межами України і неможливості пред'явити документ, що підтверджує той факт, що породілля є самотньою матір'ю, рішення про призначення допомоги на дитину приймається органом праці та соцзахисту населення.

Допомога на дітей одиноким матерям виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18-річного віку. Якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, допомога виплачується до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23 років.

Матеріальна допомога цій категорії надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. При цьому допомога не може бути менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У січні цього року мінімальна допомога дітям, які не досягли 6 років, склала 267,90 грн, максимальна - 446,50 грн; з 1 квітня, відповідно - 273,30 грн (455,50 грн); з 1 липня - 275,10 грн (458,50 грн), з 1 жовтня - 279,00 грн (465,00 грн); з 1 грудня - 288,30 (480,50 грн). Мінімальна допомога дитині у віці від 6 до 18 років у січні 2012 р. склала 333,60 грн, максимальна - 556,00 грн. Відповідно, з 1 квітня - 340,20 грн (567,00 грн); з 1 липня - 343,20 грн (572,00 грн); з 1 жовтня 348,30 грн (580,50 грн); з 1 грудня - 359,10 грн (598,50 грн). Не особливо розщедрилася держава і з наданням допомоги учням дітям одиноких матерів у віці від 18 до 23 років. У січні цього року мінімальна допомога на них склала 321,90 грн, максимальна - 536,50 грн. З 1 квітня ці суми становитимуть 328,20 грн і 547,00 грн відповідно, з 1 липня - 330,60 грн і 551,00 грн, з 1 жовтня - 335,40 грн і 559,00 грн, з 1 грудня - 340,20 грн і 567,00 грн.

При опіці та піклуванні

Згідно ст. 16 Закону № 2811-XII, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківської опіки. Розмір допомоги в цьому випадку становить 2 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. У випадку, коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, держдопомоги, розмір допомоги на дитину визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених згаданих виплат.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на 6 місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, які отримує опікун або піклувальник на дитину. У 2012 р. максимальний розмір цієї допомоги становить для дітей у віці до 6 років: з 1 січня - 1786 грн, з 1 квітня - 1822 грн, з 1 липня - 1834 грн, з 1 жовтня - 1860 грн, з 1 грудня - 1922 грн. Для дітей у віці від 6 до 18 років: з 1 січня - 2224 грн, з 1 квітня - 2268 грн, з 1 липня - 2288 грн, з 1 жовтня - 2322 грн, 1 грудня - 2394 грн.

При усиновленні дитини

Відповідно до ст. 12-1 Закону № 2811-XII, право на допомогу при усиновленні дитини мають громадяни України, які постійно проживають на її території та усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо усиновлювачами є подружжя, право на отримання допомоги має один з них на їх розсуд. Допомога при усиновленні дитини призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 г. Матеріально допомога призначається на підставі рішення про усиновлення і за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з моменту набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі виплати допомоги при народженні першої дитини.

Крім матеріальної допомоги, особа, що усиновила дитину, має право на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку; на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів (при усиновленні дитини старше 3 років); на одержання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

Правовий лікнеп

Розраховуємо разом: розмір допомоги при народженні дитини в 2012 р.

Згідно ЗУ «Про внесення зміни до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини» № 3164-VI від 17.03.2011, розмір допомоги на першу дитину, народжену після 8 квітня 2011 р., дорівнює сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму; на другу дитину - 60 розмірам прожиткового мінімуму, на третю і кожну наступну - 120 розмірам прожиткового мінімуму. Виплата допомоги здійснюється одноразово в 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 72 місяців рівними частинами.

Допомога при народженні дитини нараховується в розмірі прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, встановленого на день народження дитини. Згідно ст. 12 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2012 рік», на сьогодні встановлено такі розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років: з 1 січня - 893 грн, з 1 квітня - 911 грн, з 1 липня - 917 грн, з 1 жовтня - 930 грн, з 1 грудня - 961 грн. Отже, в 2012 р. розмір допомоги при народженні першої дитини становить: з 1 січня - 26790 грн (8930 грн виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців); з 1 квітня - 27330 грн (9110 грн - одноразово); з 1 липня - 27 510 грн (9170 грн - одноразово); з 1 жовтня - 27900 грн (9300 - одноразово); з 1 грудня - 28830 грн (9610 грн - одноразово).

Допомога при народженні другої дитини становить: з 1 січня - 53580 грн (з яких 8930 грн виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців); з 1 квітня - 54660 грн (9110 грн - одноразово); з 1 липня - 55 020 грн (9170 грн - одноразово); з 1 жовтня - 55800 грн (9300 грн - одноразово); з 1 грудня - 57660 грн (9610 грн - одноразово).

Розмір при народженні третьої і кожного наступної дитини становить: з 1 січня - 107 160 грн (з яких 8930 грн виплачуються одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців); з 1 квітня - 109 320 грн (9110 грн одноразово); з 1 липня - 110040 грн (9170 грн - одноразово); з 1 жовтня - 111 600 грн (9300 грн - одноразово); з 1 грудня - 115 320 грн (9610 грн - одноразово).

Тетяна Пашковська,
Судово-юридична газета № 132 17 квітня 2012