Головна Договори з інтелектуальної власності

Договори з інтелектуальної власності зразки
1 Авторський ліцензійний договір на право використання програмного продукту 4071
2 Авторський договір замовлення твору архітектури (містобудування чи садово-паркового мистецтва) 3307
3 Авторський договір замовлення на створення мультимедіа-продукту (дія на території України з відчуженням замовнику виняткових прав) 3816
4 Авторський договір замовлення на створення електронного засобу масової інформації в системі Інтернет з відчуженням виняткових прав 2785
5 Авторський договір замовлення на створення програмних компонентів з відчуженням виняткових прав (з умовою страхування ризику відповідальності замовника на користь співавторів) 2948
6 Авторський договір замовлення (з подальшим відчуженням замовнику виключного права на створений твір) 3816
7 Авторський договір замовлення з фотографом 4950
8 Договір авторського замовлення (загальна спрощена форма) 3414
9 Договір авторського замовлення на створення збірника форм і зразків документів з передачею права на використання результату 2852
10 Договір авторського замовлення на створення твору мистецтва з передачею виключного права 3282
11 Договір авторського замовлення на створення музичного твору з передачею виключного права 3622
12 Договір авторського замовлення на створення музичного твору з наданням права на використання твору 3523
13 Видавничий ліцензійний договір 3380
14 Договір авторського замовлення з умовою часткової передачі замовнику права на твір 2952
15 Договір авторського замовлення з умовою передачі замовнику повного права на твір 2955
16 Авторський договір про передачу виключного права на використання твору 5147
17 Авторський договір замовлення 4139
18 Сценарний договір 4059
19 Договір про співавторство 4953
20 Видавничий договір 3824
 

Загальна інформація
В договори з інтелектуальної власності входять наступні договори:

  1. договори авторського замовлення;
  2. договори відчуження виключного права;
  3. ліцензійні договори.

Зразки цих догововоров представлені в даному розділі.

Щоб зрозуміти в який момент, який з цих договорів необхідно укладати, розглянемо докладніше поняття, характеристику, види та правове регулювання цих договорів.

Договори авторського замовлення поділяються залежно від створюваного об'єкта на договори про створення програми для ЕОМ (бази даних) і договори авторського замовлення.

Договором авторського замовлення визнається договір, в якому одна сторона (автор) зобов'язується на замовлення іншої сторони (замовника) створити обумовлений договором твір науки, літератури чи мистецтва на матеріальному носії або в іншій формі. За характеристикою договір є консенсуальним, двостороннім, може бути оплатним або безоплатним.

За договором про створення програми для ЕОМ (бази даних) підрядником створюється програма для ЕОМ або база даних і передається замовнику.

Договір авторського замовлення розділяється на декілька видів:

  1. передбачає відчуження виключних прав на створені твори;
  2. передбачає передачу тих чи інших виняткових прав на використання твору;
  3. за яким на створений твір замовникові не відчужуються виключні права і не надається право використання виключних прав.

За договором про відчуження виключного права правовласник передає або зобов'язується передати належне йому виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації в повному обсязі набувачеві.

За характеристикою договір про відчуження виключного права є реальним або консенсуальним (передає або зобов'язується передати), двостороннім договором, може бути оплатним або безоплатним.

За ліцензійним договором ліцензіар надає або зобов'язується надати ліцензіату право використання результату інтелектуальної діяльності (засоби індивідуалізації) у передбачених договором способами, обсязі та межах.

У законодавстві виділяються наступні види ліцензійних договорів:

  1. передача прав виключної ліцензії.
  2. передача прав простої (невиключної) ліцензії.

Проста або невиключна ліцензія - надає ліцензіату право використання результату інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації зі збереженням за ліцензіаром права видачі ліцензій іншим особам. Виняткова ліцензія передбачає заборону ліцензіару надавати ліцензії іншим особам.