Субота, 02 квітня 2011, 05:54

Договір про співавторство

м.___________ "__" __________ 2011 р.

Громадянин України _______________________________, іменований надалі "Співавтор-1", з однієї сторони, і громадянин України ________________________, який іменований в подальшому "Співавтор-2", з іншої сторони, спільно іменовані "Співавтори" уклали цей договір про наступне:

Метою укладення цього договору є створення пісень з використанням віршів, автором яких є Співавтор-1, а також музики, автором якої є Співавтор-2 і виконання Співавтором-2 створених таким чином пісень.

Співавтори домовилися, що терміни, які використовуються в цьому договорі, мають вказаний нижче сенс:

"Спільний продукт" - художньо-музичний твір / твори, (пісня / пісні) - включають в себе вірш / вірші, написаний "Співавтором 1" і музику, написану "Співавтором 2", а також його (Співавтора-2) виконання пісень / пісні і існуючий в запису на паперовому носії, у вигляді фонограми, записи на аудіо-касетах, та / або на компакт-дисках, для подальшого оприлюднення, включаючи передачу в ефір і публічне виконання, а також випуску в світ.

Виконання - презентація продукту за допомогою співу. Виконавцем в рамках цього договору буде Співавтор-2;

Оприлюднення спільного продукту - здійснення за взаємною згодою співавторів дій, які вперше роблять спільний продукт доступним для загального відома шляхом його випуску в світ, публічного виконання, передачі в ефір чи іншим способом;

Випуск у світ - випуск в обіг примірників фонограми спільного продукту в кількості, достатній для задоволення розумних потреб публіки;

Передача в ефір - повідомлення фонограми спільного продукту, виконання для загального відома (включаючи показ і виконання) за допомогою їх передачі по радіо чи телебаченню.

"Співавтор 1" - _____________________________, є автором віршів, використовуваних в "Спільному продукті";

"Співавтор 2" - _____________________________, є автором музики, використовуваної в спільному продукті, а також виконавцем спільного продукту.

"Виконавець" - виконавець пісень, Співавтор-2, або інший виконавець, призначений спільно Співавторами;

"Творчий Проект" - спільний проект "Співавторів" щодо створення "спільного продукту".

1. Предмет договору

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: