Головна Договори з інтелектуальної власності Авторський договір про передачу виключного права на використання твору

Вівторок, 05 квітня 2011, 16:17

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

про передачу виключного права на використання твору

м. _______________ "___" __________ 2011 р.

_____________________________, яке називається в подальшому "Видавець", в особі ____________________, діючого на підставі ____________, з однієї сторони, і ____________________________, надалі іменується "Автор", в особі ______________________, що діє на підставі _____________, з іншої сторони, іменовані надалі "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Автор передає Видавцю виняткові права на створені ним твори (далі - Твори) в обумовлених цим Договором межах та на визначений Договором строк, а Видавець за надання цих прав сплачує Авторові винагороду.

1.2. Твори, на які передаються права за цим Договором, розмір авторської винагороди, що підлягає сплаті Автору, і терміни його виплати містяться у додатках до цього Договору, які є його невід'ємною частиною.

2. Способи використання Творів

2.1. Автор передає Видавцю такі виключні права:

- відтворювати Твори будь-яким способом і в будь-якій матеріальній формі, у тому числі в друкованому вигляді, на носіях механічного запису (MD, CD, VHS), дискетах, комп'ютерних компакт-дисках (право на відтворення); максимальний тираж відтворення кожного твору кожним способом становить ___________ примірників;

- поширювати екземпляри Творів будь-яким способом: продавати, здавати в прокат і т. д. (право на поширення);

- імпортувати Твори з метою їх розповсюдження (право на імпорт);

- публічно показувати Твори (право на публічний показ);

- публічно виконувати Твори (право на публічне виконання);

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: