Головна Договори з інтелектуальної власності Договір авторського замовлення з умовою часткової передачі замовнику права на твір

Неділя, 26 червня 2011, 10:30

Договір

авторського замовлення з умовою часткової передачі замовнику права на твір

м.__________          "__"_________ 2011 рік

Іванов Іван Іванович, іменований надалі "Автор", з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва", іменоване надалі "Замовник", з іншої сторони, названі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Автор зобов'язується на замовлення Замовника створити літературний твір у вигляді оповідання "Захід сонця в океані" (далі - Твір) виконане в друкованому варіанті на аркушах формату А4 12 кеглем і в електронному варіанті на DVD диску, а Замовник зобов'язується виплатити Авторові за роботу винагороду, обумовлене цим договором.

1.2. Твір створюється відповідно до завдання: Розповідь повинна літературно описувати події під час подорожі Колумба.

1.3. Оригінал Твору передається Замовнику у власність.

1.4. За цим договором Автор надає Замовнику право використовувати Твір, який буде створено Автором, наступними способами:

1.4.1. Відтворення Твору;

1.4.2. Поширення Твору шляхом продажу або іншого відчуження його оригіналу або примірників;

1.4.3. Публічний показ Твору;

1.4.4. Імпорт оригіналу або примірників Твору в цілях розповсюдження;

1.4.5. Прокат оригіналу або примірників твору;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: