Головна Договори з інтелектуальної власності Видавничий ліцензійний договір

Понеділок, 27 червня 2011, 13:07

Договір

про надання видавництву ліцензії на твір

м.Київ    "__"_________ 2011 р.

Іванов Іван Іванович, іменований надалі "Ліцензіар", з однієї сторони та Видавничий Дім "Назва", іменоване надалі "Видавництво", в особі директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, названі "Сторони" , уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Ліцензіар зобов'язується надати Видавництву право використання твору у встановлених цим договором межах, а Видавництво зобов'язується сплатити Ліцензіару обумовлену винагороду.

1.2. Об'єктом за цим договором є набір ескізів натюрмортів в кількості 20 (двадцяти) штук.

1.3. Ліцензіар зобов'язується передати Видавництву право на використання твору наступними способами:

1.3.1. Розповсюдження твору шляхом продажу отриманих примірників твору;

1.4. Видавництво видає твір тиражем 50000 (п'ятдесят тисяч) примірників.

1.5. Територія, на якій допускається використання твору - Україна та інші країни СНД (не включаючи Україну).

1.6. Права використання твору надаються Видавництву без збереження за Ліцензіаром права видачі ліцензій іншим видавництвам.

2. Права та обов'язки Сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: