Головна Договори з інтелектуальної власності Договір авторського замовлення на створення музичного твору з наданням права на використання твору

Понеділок, 08 серпня 2011, 20:11

ДОГОВІР АВТОРСЬКОГО ЗАМОВЛЕННЯ

на створення музичного твору з наданням права на використання твору

м. _______________ "___"_________ 2011 р.

_______________, надалі іменується "Замовник", в особі _______________, який діє на підставі _________________, з однієї сторони, і __________________, надалі іменується "Автор", з іншої сторони, разом іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Автор зобов'язується за завданням Замовника створити своєю творчою працею і передати Замовнику музичний твір ________________________________ (вказати вид, форму, жанр, обсяг, структуру, назву та інші характеристики музичного твору), іменоване надалі "Твір", у термін до "___" _________ ____ р., а Замовник зобов'язується прийняти його і сплатити Автору винагороду у порядку і на умовах, передбачених цим договором.

1.2. Автор зобов'язується надати Замовнику право на використання Твору у встановлених договором межах, зокрема:

- право на відтворення і на поширення Твору (виготовлення одного або більше примірників Твору) або його частини в будь-якій матеріальній формі: у тому числі у формі звуко- та відеозапису, аудіокасети, компакт-дисків і т.д., запис Віршів у пам'ять ЕОМ, що допускає його використання як музичного Твори, випуск в обіг примірників Твору, тобто тиражування, дублювання або інше розмноження в кількості _________ примірників (або без обмеження тиражу), продаж, здача в прокат і т.д. При цьому кожен екземпляр Твору повинен (не повинен) містити ім'я або псевдонім Автора в наступному написанні: __________________________, а також знак охорони авторського права грифа (С) (латинська буква "С", укладена в коло), ім'я Автора (його псевдонім) або найменування юридичної особи, яка має відповідно до закону права автора на даний Твір, а також рік першого випуску в світ даного Твору;

- право імпортувати екземпляри Твору з метою розповсюдження;

- право на публічне виконання Твору;

- право на оприлюднення Твору, тобто на повідомлення Твору в будь-якій формі або будь-яким способом невизначеному колу осіб;

- право на виконання для загального відома шляхом передачі в ефір і (або) подальшої передачі в ефір;

- право на повідомлення для загального відома (у тому числі на виконання та передачу в ефір) по кабелю, проводам або за допомогою інших аналогічних засобів;

- право на внесення змін до Твору і його назви в будь-якій формі, переробку аранжування і т.д.;

- право на публічне використання Твору і демонстрацію в інформаційних, рекламних та інших цілях під фірмовим найменуванням, виробничою маркою і товарним знаком Замовника;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: