Головна Договори з інтелектуальної власності Договір авторського замовлення на створення твору мистецтва з передачею виключного права

Вівторок, 09 серпня 2011, 20:00

ДОГОВІР АВТОРСЬКОГО ЗАМОВЛЕННЯ

на створення твору мистецтва з передачею виключного права

м_____________ "____"_____________ 2011 р.

______________, надалі іменується "Замовник", в особі ___________________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, і __________________ (П.І.Б., дата народження, паспортні дані), надалі іменується "Автор", з іншої сторони, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Автор зобов'язується створити своєю творчою працею і передати Замовнику твір образотворчого мистецтва _________________________ (живопису, скульптури, графічного і декоративно-прикладного мистецтва, ілюстрації малюнок, креслення, фотографічний твір і твір, отриманий способами, аналогічними фотографії), іменоване надалі "Твір", у термін до "___"__________ ____ р., а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Автору винагороду у порядку та на умовах, передбачених цим договором.

1.2. Твір створюється відповідно до завдання і повинен відповідати наступним вимогам: _________________________ (вказати тематику, вид, форму, жанр, назва, техніку виконання, матеріал, розмір, кількість, місце виконання та інші характеристики твору).

1.3. Автор зобов'язується передати Замовнику виключне право на Твір у повному обсязі.

1.4. Право на Твір, вказане в пункті 1.3 цього договору, передається Автором Замовнику з моменту підписання акта здачі-приймання створеного Твору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: