Головна Договори з інтелектуальної власності Договір авторського замовлення (загальна спрощена форма)

Субота, 13 серпня 2011, 05:27

ДОГОВІР АВТОРСЬКОГО ЗАМОВЛЕННЯ

(ЗАГАЛЬНА ФОРМА)

м._____________ "__"____________ ____ р.

____________________, іменоване надалі "Замовник", в особі ______________________, що діє на підставі _________________, з однієї сторони, і гр. ________________________, паспорт ____________________, проживає за адресою:_____________________, надалі "Автор-виконавець", з іншої сторони, разом іменовані "сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Автор-виконавець зобов'язується створити і передати Замовнику твір ____________________________________________(вид твору, найменування) іменований надалі "твір", в термін до "___"____________ ____ р., а Замовник - прийняти його і оплатити.

1.2. Твір створюється відповідно до завдання Замовника: ____________________________ (тематика твору, техніка виконання, матеріал, розмір, кількість, місце виконання, інші необхідні дані).

1.3. Автор-виконавець зобов'язується передати Замовнику наступні права на використання твору ____________________ на строк ________ на території ________, а Замовник зобов'язується виплатити Авторові-виконавцю гонорар за передачу прав у розмірі ______________ не пізніше ___________ днів з моменту передачі прав Замовнику.

1.4. Строк, на який передаються права, починає обчислюватися з моменту підписання цього договору.

2. Обов'язки сторін

2.1. Автор-виконавець зобов'язується здати Замовнику готовий твір в строк до ________________.

2.2. Замовник має право ознайомитися у Автора-виконавця з ходом робіт на будь-якому етапі створення твору.

2.3. Якщо під час створення твору виникає необхідність внести будь-які зміни в завдання (п. 1.2 договору) або інші зміни в умови договору, то такі зміни оформлюються письмовою угодою сторін.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: