Головна Договори з інтелектуальної власності Авторський договір замовлення з фотографом

Субота, 13 серпня 2011, 06:19

Авторський договір замовлення з фотографом

м.____________ «___»________ 2011 р.

_______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, країна), паспорт _____ ___________ виданий _________________________, іменований надалі фотограф, з однієї сторони, і _________________ (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, країна), іменований надалі Замовник, в особі ____________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Наступні терміни, які використовуються в цьому договорі, означають:

1.1. Фотографія - візуальне зображення на паперовому, прозорому, електронному носіях будь-якого формату.

Вимоги до фотографій:

- особливо складні (найбільш складні, середньої складності) художні фотороботи творів мистецтва та об'єктів високої художньої та історичної цінності, а також унікальних творів мистецтва;

- при виконанні художніх фоторобіт Фотограф розробляє і використовує унікальну методику;

- фотографії оформляються з поясненнями щодо вирішення питань світлового оформлення фотокомпозиція;

- фотографії макро- і мікрозйомки;

- високохудожня зйомка музейних експонатів;

- бездоганна якість високодинамічних подій і процесів.

1.2. Твір - малюнок, створений Фотографом, далі іменоване твір. Твір буде вперше оприлюднено шляхом __________________________  (спосіб оприлюднення) в Україні в ______________________ (вказати видання і т.п.).

1.3. Виникнення авторських прав - для виникнення, здійснення і захисту авторських прав не потрібна реєстрація твору чи дотримання будь-яких інших формальностей.

1.4. Матеріальний носій - твір після створення передається Замовнику на _______________________________ (вказати матеріальні носії, в яких виражено твір).

Матеріальний носій твору передається Замовнику у власність.

1.5. Момент переходу права на твір - твір і виключне право на твір переходять від Фотографа до Замовника в момент передачі його за актом (договором може бути передбачено інше).

1.6. Фотограф - художник-фотограф, фізична особа, творчою працею якого буде створено твір. Фотограф є автором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Фотограф зобов'язується на замовлення Замовника створювати обумовлені цим договором твори і одночасно з передачею кожного такого твору передати Замовнику в повному обсязі виключне право на новостворений твір. Замовник виплачує Фотографу винагороду, розмір якої визначений цим договором.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: