Головна Договори з інтелектуальної власності Авторський договір замовлення на створення програмних компонентів з відчуженням виняткових прав (з умовою страхування ризику відповідальності замовника на користь співавторів)

Неділя, 21 серпня 2011, 07:04

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ЗАМОВЛЕННЯ

на створення програмних компонентів з відчуженням виняткових прав

м. _______________ "___"__________ 2011 р.

Компанія "__________" (_________), надалі іменується "Замовник", в особі ______________, що діє на підставі ___________, з однієї сторони, і підприємці без утворення юридичної особи ______________ (далі по тексту - ІП):

- ______________________________ (Свідоцтво N _____________);

- ______________________________ (Свідоцтво N _____________);

- _____________________________ (Свідоцтво N _______), іменовані надалі "Співавтори", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Співавтори зобов'язуються створити програмні компоненти, які відповідають характеристикам, зазначеним у п. 1.2 (далі - Програма), і технічним завданням, що є невід'ємною частиною цього договору, і передати Замовнику виключні права на використання Програми відповідно до умов цього договору і на визначений договором строк, а Замовник за створення Програми та надання виключних прав на неї сплачує співавторам винагороду.

1.2. Програмні компоненти повинні відповідати умовам технічного завдання, представленого Замовником в рамках цього договору. Зазначені програмні компоненти є частиною програмного продукту, який буде використовуватися в області _________________.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Співавтори зобов'язуються створити Програму протягом ________ з моменту підписання цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: