Головна Договори з інтелектуальної власності Авторський ліцензійний договір на право використання програмного продукту

Середа, 25 липня 2012, 06:31

Авторський ліцензійний договір

м. __________________ "____" ___________ 20__ р.

______________________, в особі ________________, який діє на підставі _________________, що іменується надалі "Користувач" з однієї сторони, і ____________________, який проживає за адресою: __________________, паспорт серія______ № ________ виданий ________________, іменований надалі "Автор", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Згідно з цим договором Автор передає ліцензію на право використання програмного продукту ___________________ (надалі "Продукт"), а Користувач зобов'язується сплатити вартість ліцензії на його використання в розмірі, визначеному в п. 4 цього договору.

1.2. Права Користувача по використанню Продукту обумовлені в Ліцензійній угоді, яка є невід'ємною частиною цього договору.

1.3. Продукт поставляється на умовах _____________________________ розповсюдження. Користувач самостійно завантажує Продукт з web-сайту Автора в будь-який зручний для нього час. Користувач не в праві вимагати внесення будь-яких змін в Продукт, однак, він отримує право:

- на безкоштовну технічну підтримку з боку Автора;

- на безкоштовне одержання будь-яких оновлень поточної версії Продукту;

- на внесення пропозицій щодо покращення Продукту.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: