Головна Договір банківського вкладу (депозиту) Договір банківського вкладу (депозитний договір) зразок

П'ятниця, 08 жовтня 2010, 06:52

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР)

м._____________ "____"_________________20__р.

_______________________, іменований надалі "Банк", в особі ___________________________, (П.І.П., уповноваженої особи банку) який діє на підставі генеральної довіреності, виданої ______________ (або довіреності, виданої головою регіонального банку), і положення про _______________________ банку (або про _______ відділенні),і ______________________________________ (повне найменування підприємства, організації), іменований надалі "Вкладник", в особі _____________________________ (П.І.П., керівника підприємства), який діє на підставі статуту, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Вкладник поміщає в Банк кошти в сумі __________________ (_______________) грн. для зберігання у формі депозиту на термін з ___________ по _________ з отриманням доходу за ним з розрахунку ____________ (_____________) відсотків річних.

2. Обов'язки Банку

2.1. Банк зобов'язується відкрити Вкладнику рахунок для зберігання депозиту.

2.2. Банк зобов'язується забезпечити збереження депозиту Вкладника та виплату доходу за ним у повній відповідності із цим договором.

2.3. Банк гарантує таємницю депозиту. Подання відомостей про депозит без згоди Вкладника не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами.

3. Обов'язки Вкладника

3.1. Вкладник зобов'язується перерахувати передбачену п. 1.1 суму на кореспондентський рахунок Банку протягом ____________ календарних днів з дня підписання цього договору.

3.2. Не пізніше ніж за __________ календарних днів до закінчення терміну дії цього договору, встановленого в п. 1.1, Вкладник повинен представити Банку письмове повідомлення про припинення договірних відносин або пролонгації договору.

3.3. Вкладник зобов'язаний повідомити Банк про дострокове припинення договірних зобов'язань зі зберігання своїх коштів за ___________ календарних днів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: