Головна Договір банківського вкладу (депозиту) Договір банківського вкладу до запитання (між банком і вкладником – фізичною особою; оформлення вкладу – ощадна книжка)

Неділя, 20 листопада 2011, 07:39

Договір

банківського вкладу до запитання

м. _______________ "___"__________ 2011 р.

_____________________ (найменування банківської кредитної організації), ліцензія НБУ N __________ від "___"_________ ____ р., іменований надалі "Банк", в особі __________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада), який діє на підставі ___________________ (статуту, положення, довіреності), і громадянин (ка) _________________ (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія __________, N ____________, виданий _______________________________, надалі іменується "Вкладник", спільно іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Банк зобов'язується прийняти від Вкладника грошову суму (вклад), повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому Договором.

1.2. Цей Договір укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад до запитання).

1.3. Банк нараховує відсотки на вклад у розмірі ____% річних. Нарахування відсотків починається з дня, наступного за днем ​​внесення відповідної суми вкладу, по день її повернення включно або за день списання з рахунку включно, з інших підстав.

1.4. Відсотки на суму банківського вкладу виплачуються Вкладнику на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, тобто _______ числа. Не затребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки.

1.5. Укладення цього Договору та внесення грошових коштів на рахунок Вкладника за вкладом засвідчуються ощадною книжкою.

1.6. Вкладник має право за своїм вибором отримати ощадну книжку на своє ім'я (іменну ощадну книжку) або ощадну книжку на пред'явника. В ощадній книжці мають вказуватися і засвідчуватися Банком наступні відомості:

- найменування та місцезнаходження Банку;

- номер рахунку по вкладу;

- всі суми грошових коштів, зарахованих на рахунок, усі суми коштів, списаних з рахунку, і залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки в Банк.

При відсутності ощадної книжки права Вкладника засвідчуються іншими виданими Банком Вкладнику документами.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: