Головна Договір банківського вкладу (депозиту) Договір банківського вкладу з фізичною особою (варіант)

Понеділок, 21 листопада 2011, 09:34

Договір

банківського вкладу

м. _____________ "___"_________ 2011 р.

____________________, іменований надалі "Банк", в особі ___________________, діє на підставі _____________________, з однієї сторони і _____________________, паспорт N ______________, який (а) надалі "Вкладник", з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк приймає суму вкладу, яка вноситься Вкладником в розмірі _____________ строком на ________ з __________ по ___________ включно.

1.2. Банк зобов'язується повернути після закінчення цього строку суму вкладу та виплатити відсотки в порядку, встановленому цим договором.

1.3. Укладення цього договору і внесення грошових коштів на рахунок Вкладника за вкладом засвідчуються ощадною книжкою або іншим виданим Банком Вкладнику документом, що відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законодавством.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Банк зобов'язується:

2.1.1. Нараховувати та виплачувати Вкладнику щомісяця (щокварталу, в іншому порядку) _______ числа відсотки на суму вкладу, виходячи із ставки ___% річних.

2.1.2. Банк зобов'язаний забезпечити повернення вкладу шляхом обов'язкового страхування у ________________ на суму _________________.

2.1.3. Ознайомити Вкладника з умовами страхування вкладів.

2.1.4. Видати Вкладнику документ, що засвідчує факт внесення вкладу.

2.1.5. У разі дострокового запитання вкладу видати Вкладнику суму вкладу та відсотки по ньому відповідно до п. 3.2 цього договору.

2.1.6. Всі операції по вкладу виконувати відповідно до чинного в Банку порядку ідентифікації особи Вкладника.

2.2. Вкладник зобов'язується:

2.2.1. Письмово повідомити Банк про свою вимогу щодо дострокового повернення суми вкладу (у тому числі в разі автоматично продовженого терміну вкладу відповідно до п. 3.3 цього договору) не пізніше ______ банківських днів до дати повернення.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: