Головна Договір відступлення права вимоги Договір про відступлення права вимоги

Понеділок, 04 липня 2011, 19:24

Договір

про відступлення права вимоги

Цей договір про відступлення права вимоги укладено між сторонами учасниками, зазначеними нижче, підписаний в місті Києві «11» квітня 2011 року в двох примірниках: по одній для кожної зі сторін договору, причому всі примірники мають рівну правову силу.

Приватне підприємство "Назва", іменоване надалі "Цедент", в особі директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію ____№__________ від 25 липня 2005 року, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва", іменоване надалі "Цесіонарій", в особі генерального директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, повноваження яких на укладення угоди підтверджуються випискою з ЄДРПОУ та додаються до примірників договору, уклали цей договір про наступне:

1. Цедент в рахунок погашення своєї заборгованості перед Цесіонарієм за договором поставки №_____________ від "14" жовтня 2010 поступається останньому правом вимоги послуг за договором №____________ від "23" вересня 2010 року, укладеним між Цедентом та ПП "Назва", іменованим надалі "Боржник", в обсягах і на умовах, встановлених договором між Цедентом та Боржником.

2. Договори, зазначені в п. 1 цього договору, є додатком до даного договору і складають його невід'ємну частину.

3. Цедент зобов'язаний передати Цесіонарію документи, що засвідчують право вимоги послуг, зазначених у п. 1 цього договору.

4. Цедент повинен повідомити Боржника про перехід прав Цедента до Цесіонарія та оформити належним чином всі пов'язані з цим документи протягом трьох днів з моменту підписання цього договору.

5. Протягом одного дня після виконання обов'язків, передбачених в п. 4 договору Цедент повідомляє про це Цесіонарію.

6. Цедент зобов'язаний повідомити Цесіонарія про всі заперечення Боржника проти вимог Цедента.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: