Головна Договір відступлення права вимоги Договір про відступлення прав і переведення боргу за договором купівлі-продажу (спрощена форма)

Середа, 27 липня 2011, 16:19

ДОГОВІР

відступлення прав і переведення боргу за договором купівлі-продажу

м. _________________ "___"_________ 2011 р.

______________, надалі іменується "Покупець", в особі ______________, що діє на підставі _______________, з однієї сторони, і _________________, іменоване надалі "Новий покупець", в особі _________________, що діє на підставі _______________, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Покупець відступає, а Новий покупець приймає в повному обсязі права вимоги, які належать Покупцю за Договором купівлі-продажу N ___ від "__"_______ ____ р.

1.2. Вказаний в п. 1.1 Договір (далі "Договір купівлі-продажу") укладено між Покупцем і ____________, іменованим надалі "Продавець".

1.3. За Договором купівлі-продажу Продавець зобов'язаний передати Покупцеві у власність _______________________________ (найменування, опис і кількість переданого майна).

1.4. Поряд з відступленням прав Покупець передає, а Новий покупець повністю приймає на себе зобов'язання Покупця по Договору купівлі-продажу.

1.5. За Договором купівлі-продажу Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю за переданий ____________ суму в розмірі __________.

На момент укладення цього договору сума, сплачена Покупцем, становить ____________.

Сума, не сплачена Покупцем, становить ____________.

З моменту вступу в силу цього договору обов'язок щодо сплати зазначеної невиплаченої суми переходить до Нового покупця, який зобов'язується здійснити платіж у терміни, зазначені в Договорі купівлі-продажу.

1.6. За відступлення прав Новий покупець зобов'язується сплатити Покупцеві суму в розмірі ____________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: