Головна Договір відступлення права вимоги Договір відступлення права вимоги (цесії) за договором купівлі-продажу

Субота, 24 березня 2012, 21:05

Договір

відступлення права вимоги (цесії) за договором купівлі-продажу

м. _____________  "___" _________ 2012 р.

___________ в особі ________, діючого на підставі __________, надалі іменується "Цедент", з однієї сторони і ____________ в особі ____________, діючого на підставі _________, надалі іменується "Цесіонарій", з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цедент відступає, а Цесіонарій приймає в повному обсязі право вимоги за договором купівлі-продажу N ____ від "___" __________ р., укладеним між Цедентом та Боржником - __________, що є покупцем за цим договором.

1.2. Право вимоги Цедента до Боржника за станом на дату підписання цього договору становить _______ (________) грн., у тому числі _____ (________) грн. - вартість переданого і неоплаченого товару за договором купівлі-продажу N _____ від "___" ___________ р., __________ (__________) грн. - пені за прострочення оплати товару за договором купівлі-продажу N ____ від "___" ____________ р., разом з урахуванням податків - __________ грн.

Зазначений вище розмір заборгованості Боржника перед Цедентом за договором купівлі-продажу N ____ від "___" ____________ р., в тому числі пеня, підтверджується актом звірки взаєморозрахунків від "__" ___________ р., що додається до цього договору, підписаним повноважними представниками цедента і Боржника.

2. ОПЛАТА ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Відступлення права вимоги Цедента до Боржника, що здійснюється за цим договором, є оплатне.

2.2. В якості оплати за відступлене право вимоги Цедента до Боржника за договором купівлі-продажу N ____ від "___" ___________ р. Цесіонарій зобов'язується виплатити Цеденту грошові кошти в розмірі _______ (__________) грн., разом з урахуванням податків - ________ грн.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: