Головна Договір дарування Договір дарування

П'ятниця, 08 жовтня 2010, 18:43

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

м. ___________ "___"______________20__ р.

Громадянин ___________________________________, іменований надалі "Дарувальник", проживає за адресою: ____________________________, з одного боку, і громадянин ________________________, іменований надалі "Обдаровуваний", проживає за адресою: _________________________, з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Дарувальник зобов'язується передати Обдаровуваному майно (далі за текстом договору - дар), зазначене у додатку 1, у власність.

1.2. Додаток 1 є невід'ємною частиною цього договору.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Дарувальник зобов'язується протягом ____________ з моменту підписання цього договору передати Обдаровуваному майно, вказане в додатку 1. Передача майна здійснюється за місцем проживання Обдаровуваного.

2.2. Обдаровуваний має право у будь-який час до передання йому дарунка від нього відмовитися. Відмова Обдаровуваного від дару може бути зроблена також у письмовій формі. У цьому випадку договір дарування вважається розірваним з моменту отримання Дарувальником відмови.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: