Головна Договір дарування Договір дарування частки в статутному капіталі господарського товариства

Неділя, 10 жовтня 2010, 17:16

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

частки в статутному капіталі господарського товариства

  

м. ____________ "___"________ ____ р.

____________________________, надалі іменується "Дарувальник", з одного боку, і ____________________________, надалі іменується "Обдаровуваний", з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору, норм ЦК України, Закону України «Про господарські товариства» та Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю __________________ Дарувальник зобов'язується безоплатно передати Обдаровуваному свою частку в статутному капіталі ТОВ ______________________ в розмірі _____%.

1.2. Номінальна вартість частки Дарувальника в статутному капіталі в статутному капіталі ТОВ _____________________ становить _________________ гривень.

1.3. Передача частки оформляється шляхом внесення змін до установчих документів ТОВ ________________ на підставі заяви Дарувальника про вихід зі складу учасників ТОВ ____________________ і прийнятого відповідно до зазначеної заяви Загальними зборами учасників рішення.

1.4. Частка буде вважатися належною Обдаровуваному і Обдаровуваний буде вважатися учасником ТОВ _____________________ з моменту реєстрації відповідних змін до установчих документів ТОВ ______________________.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обдаровуваний має право у будь-який час до передання йому дарунка від нього відмовитися. У цьому випадку цей договір вважається розірваним. Відмова від дару повинна бути укладеною у письмовій формі.

2.2. Дарувальник має право відмовитися від виконання цього договору, якщо після укладення договору майновий чи сімейний стан або стан здоров'я Дарувальника змінився настільки, що виконання договору в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя.

2.3. Дарувальник має право скасувати дарування, якщо Обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім'ї або близьких родичів або зумисне завдав Дарувальнику тілесні ушкодження.

2.4. У разі скасування дарування Обдаровуваний не має права вимагати відшкодування збитків.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: