Головна Договір дарування Договір дарування житлового будинку з надвірними будівлями

Неділя, 06 травня 2012, 17:28

Договір дарування

житлового будинку з надвірними будівлями

м.____________  «___»____________2012 р.

Гр. _________________, іменований в подальшому Дарувальник, з однієї сторони, і гр.________________, іменований в подальшому Обдаровуваний, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Дарувальник безоплатно передає у власність Обдаровуваному, а Обдаровуваний приймає в дар належний Дарувальнику на праві власності житловий будинок з надвірними будівлями, далі по тексту Договору - житловий будинок, що знаходиться на земельній ділянці за адресою: ______________________.

1.2. Житловий будинок складається з основної цегляної будівлі, загальна площа якої становить ____ (__________________) кв. м, у тому числі житлова площа - ____ (____________) кв. м, технічні характеристики: ___________.

Надвірні будівлі: _________________________________________________.

Земельна ділянка розміром ____ (______________) кв. м знаходиться у власності Дарувальника на підставі __________________.

1.3. Житловий будинок належить Дарувальнику на праві власності на підставі: ________________.

1.4. Інвентаризаційна оцінка житлового будинку складає ___ (___________) гривень, що підтверджується ________________________________.

1.5. Дарувальник передав житловий будинок і надвірні споруди в технічному стані, що дозволяє його використовувати відповідно до призначення.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обдаровуваний має право у будь-який час до передачі йому житлового будинку з надвірними будівлями відмовитися від дару. В цьому випадку цей Договір вважається розірваним.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: