Головна Договір дарування Договір дарування житлового приміщення (квартири) в багатоквартирному будинку (без обтяжень)

Вівторок, 08 травня 2012, 19:20

Договір дарування

житлового приміщення (квартири) в багатоквартирному будинку

м._______________  «____»__________2012 р.

Гр. ______________, іменований в подальшому Дарувальник, з однієї сторони, і гр. ____________, іменований в подальшому Обдаровуваний, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Дарувальник безоплатно передає у власність Обдаровуваному житлове приміщення (квартиру) у багатоквартирному будинку, що знаходиться за адресою: індекс: _____ країна __________, ___________ область, місто _____________, вулиця ________, будинок _________, корп. ________, квартира N ____ (далі по тексту Договору - Квартира).

1.2. Загальна площа Квартири - ____ (____________) кв. м, у тому числі житлова площа - ____ (_______________) кв. м.

Квартира складається з _____ кімнат, розташована на ___ поверсі ___________ (блочного, панельного, цегляного) будинку.

1.3. Інвентаризаційна вартість Квартири становить ______________ (__________) грн, що підтверджується довідкою N ____ від "__" _________ р., виданої ___________________________ організацією технічної інвентаризації.

1.4. Право власності Дарувальника на Квартиру підтверджується ________________________________________.

1.5. Передача Квартири, зазначеної в п. 1.1 цього Договору, Дарувальником і прийняття її Обдаровуваним оформляється актом приймання-передачі.

1.6. Одночасно з Квартирою до Обдаровуваного переходить право на відповідну частину загального майна багатоквартирного будинку в обсязі, що належав Дарувальнику.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: