Головна Договір дарування Договір дарування гаража

Вівторок, 08 травня 2012, 19:46

Договір дарування гаража

м.______________ «___»________2012 р.

Гр. _________ (паспорт: серія __ N __, виданий "__" _________ р.____________), Іменований надалі "Дарувальник", з однієї сторони, і гр. _________ (паспорт: серія __ N ____, виданий "__" _________ р. _________________), надалі іменується "Обдаровуваний", з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Дарувальник безоплатно передає у власність Обдаровуваному цегляний гараж площею ____ (____________) кв. м, що знаходиться за адресою: місто ______, вулиця _______________, N ____(далі по тексту Договору - "Гараж").

1.2. Інвентаризаційна оцінка Гаража становить ___ (_______) грн., що підтверджується довідкою N ___ від "___" ___________ р., виданою ____________________________________________________ БТІ.

1.3. Гараж належить Дарувальнику на праві власності на підставі _______________________ (договору купівлі-продажу, іншого правовстановлюючого документа) що підтверджується ___________________________________.

1.4. Обдаровуваний в дар від Дарувальника вказаний Гараж приймає.

1.5. Ступінь споріднення дарувальника і обдаровуваного: ________.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обдаровуваний має право у будь-який час до державної реєстрації переходу до нього права власності на Гараж відмовитися від дару. В цьому випадку цей Договір вважається розірваним. Відмова від дару повинна бути здійснений у письмовій формі.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: